Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comisia nu face pledoaria legalizării prostituţiei şi a consumului de droguri

Preşedinţia precizează că analiza Comisiei prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale şi demografice cu privire la dezincriminarea consumului de droguri şi legalizarea sexului comercial nu este o pledoarie sau un atac la valori, ci o analiză ştiinţifică a unor fenomene grave.

Având în vedere "distorsionarea mediatică" a dezbaterii raportului Comisiei prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale şi demografice, Departamentul de comunicare publică al Administraţiei Prezidenţiale precizează că documentul prezentat de Comisie este unul amplu, care abordează probleme de maximă relevanţă socială precum sărăcia, şomajul, decalajul de şanse şi resurse între mediul rural şi urban, sistemul ineficient de protecţie socială sau scăderea accelerată a populaţiei.

"Pe lângă aceste probleme fundamentale, Comisia de experţi independenţi a prezentat posibile variante de acţiune pentru limitarea altor fenomene în continuă creştere, precum consumul de droguri şi răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, cărora le cad victime în special persoane tinere", se arată în comunicatul Preşedinţiei.

Deşi aceste probleme, prostituţia şi consumul de droguri, sunt grave, Administraţia Prezidenţială consideră că focalizarea excesivă pe aceste două aspecte umbreşte amplitudinea problemelor de natură socială semnalate în raport, pentru a căror rezolvare este necesară o largă dezbatere.

Mai mult, se arată în comunicat, analiza Comisiei prezidenţiale cu privire la cele două probleme nu este o pledoarie, după cum nu reprezintă niciun atac la valori, "ci este o analiză ştiinţifică a acestor grave fenomene". Dovadă în acest sens o reprezintă precizarea pe care autorii înşişi o fac la pagina 249 a raportului în varianta sa extinsă, anume că "o serie de studii realizate în state care au legalizat deja prostituţia arată că măsura nu a avut efectele sperate în reducerea consecinţelor negative ale sexului comercial asupra persoanelor implicate".

Administraţia Prezidenţială subliniază că toate Comisiile prezidenţiale au funcţionat în baza principiului independenţei, pornind de la necesitatea punerii expertizei apolitice la dispoziţia autorităţilor statului şi a opiniei publice, iar variantele propuse de Comisia de experţi trebuie să facă obiectul unei dezbateri publice lucide şi oneste, la care să participe clasa politică, reprezentanţi ai comunităţii medicale, ai celei juridice, reprezentanţi ai cultelor şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Comisia prezidenţială pentru analiza riscurilor sociale şi demografice propune în Raportul său, dezincriminarea consumului de droguri şi a sexului comercial, ca soluţii pentru limitarea consumului de droguri ilegale, a prostituţiei şi răspândirii infecţiei cu virusul HIV.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii