Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comisia Europeană propune ca acordurile energetice cu ţări terţe să fie negociate şi la nivelul UE

"Este cazul negocierii acordului cu Azerbaidjan şi Turkmenistan cu privire la un gazoduct trans-caspic, pentru care a fost solicitat un mandat specific din partea Consiliului", menţionează CE.
De asemenea, Comisia a propus o decizie de creare a unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale din domeniul energiei, încheiate între statele membre şi ţările terţe.
În contextul actual, în care pieţele energetice mondiale sunt în continuă schimbare, obţinerea securităţii energetice a UE presupune o coordonare adecvată în interiorul Uniunii şi adoptarea unei poziţii ferme şi pline de încredere pe plan extern, se mai arată în comunicat.
Comisia a adoptat miercuri o comunicare pe tema securităţii aprovizionării cu energie şi a cooperării internaţionale, în care prezintă pentru prima dată o strategie amplă pentru relaţiile externe ale UE în sectorul energiei.
"Uniunea trebuie să extindă acum realizările obţinute în cadrul vastei sale pieţe energetice interne dincolo de graniţele sale pentru a asigura aprovizionarea cu energie a Europei şi a promova parteneriatele internaţionale în acest sector. De aceea, Comisia propune astăzi o abordare coerentă a relaţiilor cu ţările terţe în domeniul energiei. Aceasta presupune îmbunătăţirea coordonării interne, pentru ca UE şi statele sale membre să poată acţiona împreună şi să se exprime într-un singur glas", a declarat comisarul pentru energie, Günther Oettinger.
Comisia a propus şi ca procedura de notificare, deja aplicabilă acordurilor din sectorul gazelor, să fie completată şi extinsă la toate formele de energie. Mecanismul va oferi totodată un instrument care va permite schimbul de informaţii la nivelul UE înainte şi după negocierile cu ţările terţe, informează CE.
"Procentul energiei importate în UE - în prezent 80% pentru petrol şi 60% pentru gaze - este în continuă creştere. Deciziile luate la nivel naţional şi acordurile statelor membre cu ţări terţe au un impact considerabil asupra dezvoltării infrastructurii energetice, precum şi a aprovizionării cu energie a Uniunii Europene în ansamblu", se mai arată în comunicatul Comisiei Europene.
Strategia enumeră 43 de acţiuni concrete, printre care şi următoarele: statele membre vor avea obligaţia de a face schimb de informaţii în legătură cu acordurile internaţionale încheiate cu ţări terţe în sectorul energiei. Sunt incluse aici şi acordurile aflate în curs de negociere. De la caz la caz, Comisia poate furniza o opinie cu privire la conformitatea acestor acorduri cu legislaţia europeană şi cu obiectivele Uniunii în materie de securitate a aprovizionării.
De asemenea, UE va propune un nou parteneriat pentru proiecte legate de sursele regenerabile de energie cu ţările din sudul Mediteranei şi va promova în cadrul discuţiilor multilaterale, inclusiv în cadrul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), elaborarea unor standarde internaţionale obligatorii în domeniul securităţii nucleare, stabilindu-şi ca obiectiv extinderea evaluărilor de securitate nucleară la ţările vecine.
Politica de dezvoltare a UE va acorda o atenţie sporită obiectivului de facilitare a accesului la o energie durabilă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate şi în curs de dezvoltare, potrivit strategiei Uniunii.
Categorie articol: 

Comentarii