Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Codul Fiscal modificat in privinta impozitelor pe terenurile din extravilan

Impozitul pe terenurile amplasate In extravilanul localitatilor se va constitui In sursa de venit la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla terenurile, stabileste o Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern In sedinta de joi.
Actul normativ modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si Legea nr. 247/2005 privind reforma In domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente acestora.
Administratiile locale vor avea competenta gestionarii impozitelor platite pentru terenurile extravilane. Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor stabilite si Incasate pentru anul 2006, pina la data intrarii In vigoare a Ordonantei de urgenta, ramin stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale.
Decizia privind colectarea impozitului pe terenurile aflate In extravilan la bugetele locale este motivata, pe de o parte, de faptul ca autoritatile administratiei publice locale sint In posesia bazelor de date privind aceste terenuri, iar, pe de alta parte, de contributia pe care autoritatile locale o pot avea la o colectarea eficienta a impozitelor.
Potrivit legislatiei In vigoare, impozitul pe terenurile amplasate In extravilanul localitatilor se constituia ca venit la bugetul de stat.
Prin acelasi act normativ adoptat de Guvern se stabileste ca renta viagera va fi platita de la bugetele locale unde sint amplasate terenurile rentierilor agricoli. Plata rentei viagere agricole se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora pe baza carnetului de rentier agricol.
O alta noutate introdusa de Ordonanta de Urgenta adoptata, ieri, de Guvern consta In schimbarea modalitatii de calcul a impozitelor pentru terenurile amplasate In extravilan. Potrivit noilor reglementari, impozitul se stabileste prin Inmultirea suprafetei terenului, exprimata In hectare, cu suma corespunzatoare stabilita pentru fiecare din cele patru categorii de zone, Inmultita cu coeficientul de corectie. Coeficientul de corectie este stabilit In functie de fiecare zona si de rangul localitatii In extravilanul careia este amplasat terenul.
Schimbarea consta In stabilirea a patru categorii de zone, stabilite de consiliile locale, spre deosebire de cinci clase de calitate a terenurilor, criteriu folosit In prezent pentru determinarea impozitului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii