Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Circa 3.000 de brăileni n-au depus declaraţiile anuale de venit

Aproximativ 500 de brăileni, în medie, au venit zilnic la Fisc, în ultima săptămână înainte de expirarea termenului limită (25 mai), pentru a depune declaraţia anuală de venit, astfel încât să nu fie penalizaţi. O statistică a Finanţelor locale arată că până la termenul anunţat au fost înregistrate 6.232 de declaraţii, faţă de circa 4.600 înregistrate până în data de 20 mai. Un calcul simplu arată că în intervalul de 5 zile, dintre care doar 3 lucrătoare, la registratura instituţiei au fost depuse, în medie, circa 500 de formulare zilnic, fără a mai pune la socoteală formularele trimise de contribuabili prin poştă, sau depuse prin sistemul electronic online.
În acest an, spun funcţionarii instituţiei, erau aşteptaţi să depună declaraţia anuală de venit circa 9.000 - 10.000 de contribuabili, context în care ar însemna că n-au adus formularele privind veniturile realizate anul trecut aproximativ 3.000 de brăileni. În cazul acestora, din a doua jumătate a lunii în curs vor fi emise notificările prin care Fiscul le aduce la cunoştinţă că aveau obligaţia depunerii formularului 200, venind, de asemenea, cu invitaţia de a parcurge totuşi procedura acum, în cursul lunii iunie. Prevederile în vigoare stabilesc amenzi între 50 şi 500 lei în cazul celor care nu au adus la Fisc declaraţia anuală de venit.
Au avut obligaţia de a completa şi depune formularul 200 cei care au realizat venituri încadrate în următoarele categorii:
1. activităţi independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală);
2. cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de uzufructuar sau alt deţinător legal;
3. activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real;
4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
5. operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
6. venituri din silvicultură şi piscicultură.

 
Categorie articol: 

Comentarii