Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"CET" va prelua in facturare individuala toate apartamentele

Operatorul local de termoficare va putea prelua in facturare individuala blocurile racordate sistemului centralizat de termoficare unde la toate apartamentele au fost montate repartitoare de costuri pe toate corpurile de incalzire si instalatiile interioare de apa calda. In acest mod, legiuitorul incearca sa rezolve toate problemele legate de cazurile in care administratorul calcula dupa ureche intretinerea pentru fiecare apartament in parte.
Aceasta este varianta de lucru propusa de Autoritatea Nationala de Reglementari pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunala intr-un proiect de norma metodologica recent emisa de autoritate. Sub denumirea "Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum", proiectul stabileste in cele mai mici detalii cum se calculeaza consumurile individuale si comune ale proprietarilor de apartamente dintr-un bloc atit pentru incalzire, cit si pentru apa calda.
Pentru preluarea in facturare individuala de catre furnizorul de energie termica, adica SC "CET", este obligatoriu ca individual consumurile pentru fiecare apartament in parte sa fie contorizat. In aceste conditii contoarele termice individuale montate la nivelul fiecarui apartament vor fi utilizate ca etalon de masurare a consumurilor si vor fi utilizate la incheierea de contracte individuale intre furnizor cu fiecare proprietar in parte. Aceeasi regula se poate aplica si in situatia in care nu este montat un contor de energie termica la bransamentul termic al blocului, iar autoritatea administratiei publice locale preia instalatia interioara inclusiv contorul de energie termica montat la nivel de apartament in domeniul public, in conditiile legii. Cu alte cuvinte regulamentul permite municipalitatii sa depaseasca o importanta bariera sa-si extinda competentele asupra unei parti din proprietatile comune ale unei asociatii de proprietari, in cazul de fata fiind vorba despre instalatiile de incalzire si apa calda din bloc. Important de mentionat este ca, in prezent, competentele autoritatii locale precum si ale operatorului de termoficare se opresc la limita de proprietate, adica la nivel de bransament. Toate instalatiile din aval de bransament din interiorul blocului sint considerate proprietatea tuturor locatarilor si administrate de asociatia de proprietari.
Categorie articol: 

Comentarii