Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Ceprohart" oferă gratuit servicii de formare profesională pentru peste 500 de angajaţi şi angajatori

"Ceprohart" S.A. a organizat ieri lansarea proiectului cu finanţare europeană "Capital uman - Investiţie pentru prezent şi viitor", cel mai mare din punct de vedere al valorii accesat până acum de companie. Potrivit datelor prezentate de firma brăileană, proiectul se derulează în parteneriat cu "Vrancart" SA Adjud şi "Centrul de Consultanţă şi Studii Europene" din Galaţi şi beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 3 - "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", pe domeniul major de intervenţie 3.2 - "Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii". Bugetul alocat depăşeşte 1,8 milioane de lei cea mai mare parte a cofinanţării fiind asigurată de la Fondul Social European (1,37 milioane lei) şi de la bugetul naţional (242.436 lei), cei trei parteneri asumându-şi o cofinanţare totală de 90.000 lei, adică aproape 21.500 euro.
Obiectivul general al proiectului ce va fi implementat în judeţele Brăila, Vrancea şi Galaţi vizează creşterea nivelului de pregătire profesională şi îmbunătăţirea cunoştinţelor privind asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, folosirea tehnologiilor moderne şi aplicarea reglementărilor UE din domeniul dezvoltării durabile, pentru angajaţi şi angajatori din Regiunea Sud-Est. Toate acestea cu scopul creşterii adaptabilităţii, mobilităţii şi flexibilităţii acestora la cerinţele dinamicii mediului economic actual. Durata de implementare a proiectului este de 21 de luni, bilanţul final urmând a fi întocmit pentru 30 aprilie 2011.
Scopul stabilit de beneficiar va fi atins prin îndeplinirea obiectivelor specifice, printre care creşterea gradului de competenţe profesionale specifice pentru 405 angajaţi şi angajatori (din care 223 femei) care aparţin mediului urban şi rural din cele 3 judeţe participante. De menţionat este că în acest scop se vor organiza 27 de cursuri de formare profesională specifică finalizate cu validarea cunoştinţelor dobândite prin certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional. Un alt obiectiv specific îl reprezintă creşterea responsabilităţii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor angajaţilor şi angajatorilor privind asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, introducerea tehnologiilor moderne şi aplicarea reglementărilor UE din domeniul dezvoltării durabile, realizabil prin desfăşurarea mai multor workshop-uri. Nu în ultimul rând, proiectul îşi propune conştientizarea şi sensibilizarea unui număr de 50 de întreprinzători şi manageri asupra necesităţii şi oportunităţii participării la programele de formare profesională oferite prin proiect şi asupra beneficiilor acestuia.
"Proiectul se adresează unui grup ţintă alcătuit din 510 persoane (280 femei), din care 420 de angajaţi, 15 întreprinzători, 70 manageri şi 5 persoane fizice autorizate, venind cu o ofertă variată de programe de formare profesională structurate pe două domenii de instruire «Management şi organizarea muncii» şi «Actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor»", a explicat Elena Valentina Buteică, managerul proiectului. În cadrul primului domeniu vor fi susţinute cursuri pentru Manager de proiect, Inspector Resurse Umane, Inspector în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, Auditor de mediu şi Auditor în domeniul calităţii. Pentru al doilea domeniu cursurile vor viza două domenii de interes: vânzări şi IT - prelucrare date. Grupurile ţintă la nivelul celor 3 judeţe participante urmează a fi constituite în două campanii de recrutare şi selecţie, în perioadele 1 noiembrie 2009 - 31 ianuarie 2010 şi 1 iunie - 31 august 2010, prin "punctul mobil de informare" şi la sediile celor 3 parteneri ai proiectului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii