Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cepoi: Prin noua Lege a Sănătăţii, medicii nu mai sunt asimilaţi bugetarilor, spitalele sunt autonome

Vasile Cepoi a prezentat marţi comisiilor Parlamentului conţinutul noii legi a sănătăţii, care prevede reducerea numărului Caselor de Asigurări şi transformarea spitalelor în instituţii nebugetare.
"Principalele schimbări sunt în domeniul asigurărilor de sănătate, în domeniul reorganizării activităţii spitaliceşti, a asistenţei medicale primare şi a asigurării calităţii serviciilor medicale", a spus el.
Cepoi a adăugat că reducerea numărului de Case de Asigurări are ca efecte pozitive reducerea nivelului structurilor administrative şi reducerea riscului politizării.
"Reducerea numărului de Case de Asigurări are două efecte pozitive. Primul este că reducem nivelul structurilor administrative. Al doilea e că reducem riscul politizării şi creştem eficienţa acordării serviciilor medicale deoarece ştim că acordarea serviciilor medicale se centrează în principal pe centrele universitare sau pe oraşele mari care au structuri de asistenţă medicală performante", a susţinut el. "Şi atunci în aceste spitale vin pacienţi din judeţele limitrofe. între 30% şi 40% din pacienţii acestor spitale vin din judeţele limitrofe. Fiind o coordonare regională poţi să eficientizezi acordarea serviciilor medicale spitaliceşti", a explicat Vasile Cepoi.
Ministrul Sănătăţii a menţionat că "în domeniul asigurărilor se propune autonomia sistemului de asigurări public şi competiţia cu sistemul privat de asigurări în funcţie de dorinţa fiecărui asigurat în parte". "În ceea ce priveşte reorganizarea spitalelor se propune introducerea conceptului de autoguvernare - este vorba de autonomia managerială şi financiară a spitalelor care să permită, pe de-o parte, remunerarea personalului medical în funcţie de performanţă cât şi posibilitatea de a atrage venituri suplimentare la nivelul spitalului prin desfăşurarea unor activităţi cu plată pentru categoriile de persoane care doresc acest lucru, adică să intre în competiţie şi cu sistemul privat", a relatat Ministrul Sănătăţii.

Nivelul contribuţiei la sănătate rămâne acelaşi 5,5% pentru angajat, 5,2% pentru angajator

Legat de coplată, Cepoi a precizat că mărirea acesteia trebuie să fie suficient de mică pentru a nu limita accesul la serviciile medicale a persoanelor care au nevoie de aceste servicii. "Coplata este un mecanism de control al efectivităţii acordării serviciilor medicale pentru că există situaţii în care se constată că se raportează servicii medicale care nu au fost efectuate. Coplata reduce şi riscul moral, adică excesul de solicitare de servicii medicale chiar şi atunci când nu e nevoie. Mărimea acestei coplăţi trebuie să fie suficient de mică pentru a nu limita accesul la servicii medicale persoanelor care au nevoie de servicii medicale", a spus el.
Cepoi a menţionat că în noua lege "există un pachet de servicii de bază care va fi conceput pe principiul riscului financiar şi a riscului funcţional sau vital". "Este vorba de acele servicii fără de care persoana respectivă îşi riscă viaţa sau riscă să devină o persoană cu handicap şi serviciul respectiv să nu-i fie accesibil financiar", a explicat ministrul.
El a mai spus că "nivelul contribuţiei la sănătate rămâne acelaşi 5,5% pentru angajat, 5,2% pentru angajator", adăugând că "există şi o propunere în care angajatorul să nu mai plătească şi 5,5% să se plătească pe toate veniturile populaţiei".
Legat de categoriile defavorizate social, Cepoi a precizat că noua lege le oferă "acele servicii care sunt accesibile unei persoane care nu e protejată social, dar care nu sunt accesibile unei persoane protejate social vor face parte dintr-un pachet social de servicii de sănătate". "Asta înseamnă pentru persoanele vulnerabile, cu venitul minim pe economie, să spunem, deci cele care sunt protejate social prin lege la ora actuală vor beneficia de acest pachet de servicii sociale de sănătate", a explicat el.
Întrebat dacă în aceste condiţii serviciile de urgenţă vor rămâne la fel, Vasile Cepoi a spus că aceste servicii "se asigură pentru toată lumea indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat". "Modificarea care va fi prin lege este aceea de a prelua plata serviciilor pentru ambulanţă la Ministerul Sănătăţii pentru că principiul care stă la baza fundamentării legii este acela că se suportă de la bugetul de stat toate acele servicii medicale care se acordă tuturor cetăţenilor indiferent de calitatea de asigurat sau de neasigurat", a afirmat ministrul.

"Medicii vor încheia un contract cu personalul medical, dar nu mai încheie un contract conform Legii salarizării, ci conform Codului muncii"

Vasile Cepoi a menţionat că prin noua lege spitalul este o instituţie nebugetară, "cu autonomie managerială şi financiară". "Acum se cheamă spital cu autonomie financiară şi managerială. Denumirea de spital nu e nouă, e veche. Spitalul este acum din punct de vedere juridic este o instituţie publică bugetară. Prin noua lege spitalul este o instituţie nebugetară cu autonomie managerială şi financiară. Asta este diferenţa. Nu mai este bugetar", a susţinut el.
"Nebugetar înseamnă că nu eşti supus legii salarizării, că nu eşti supus legilor care guvernează instituţiile publice. Legea salarizării, numărul de personal să ţi-l aprobe Ministerul de Finanţe. Asta înseamnă autoguvernare: banii de la bugetul de stat vin pe programe. Vor veni în continuare, nu se schimbă nimic. Doar modul de utilizare a banilor se schimbă", a fost răspunsul lui Cepoi la întrebarea dacă spitalul nu va mai putea primi fonduri de la bugetul de stat.
"Care este diferenţa între un spital public şi unul privat? Amândouă contractează servicii medicale cu Casa de Asigurări, dar în spitalul public medicul este plătit cu salariu fix indiferent de volumul de activitate pe care o desfăşoară şi indiferent de performanţa profesională pe care o are. în spitalul privat, el este plătit în funcţie de performanţe", a explicat Cepoi.
Întrebat dacă s-a făcut un studiu de impact prin care să vadă dacă este sustenabilă legea, Cepoi a precizat că "se fac aceste calcule cu cât ar trebui să contribuie în plus bugetul de stat pentru a acoperi aceste cheltuieli, pentru a acoperi deci serviciile medicale care sunt acordate tuturor persoanelor indiferent de calitatea de asigurat sau nu şi cât poate acoperi fondul de asigurări de sănătate la nivelul actual de contribuţie".
În ceea ce priveşte evaluarea medicilor, Vasile Cepoi a spus "medicii vor încheia un contract cu personalul medical, dar nu mai încheie un contract conform legii salarizării, ci conform codului muncii". "Dacă spitalul este nebugetar şi medicii sunt nebugetari. Cel care îl angajează va face aceste evaluări (cât merită fiecare medic n.r.). El negociază, salariul se negociază", a completat ministrul.
"De ce să îşi asume Ministerul Sănătăţii managementul spitalului? Vorbim de autonomie. Nu are de ce să se implice Ministerul Sănătăţii. Responsabilitatea trebuie să fie a managementului, nu a Ministerului Sănătăţii. Ministerul supraveghează ce se întâmplă, supraveghează cum se cheltuiesc banii publici, asta este altceva", a conchis Vasile Cepoi.

 
Categorie articol: 

Comentarii