Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cei care au carnete de munca sint obligati sa le puna la dispozitia Casei Judetene de Pensii

Persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca, sint obligate sa puna aceste documente la dispozitia Casei Judetene de Pensii (CJP) Braila, pentru preluarea, de catre angajatii institutiei, a datelor din carnetele de munca ale asiguratilor, pentru perioada de cotizare anterioara datei de 1 aprilie 2001. Procesul va conduce la preluarea In baza de date a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a stagiilor de cotizare si, implicit, va pune la dispozitia asiguratilor, anterior pensionarii, informatiile referitoare la stagiile ce vor fi luate In calcul la stabilirea pensiei. Conform actului normativ, vor fi preluate doar datele din carnetele de munca ale persoanelor aflate in activitate in acest moment, nu si cele ale pensionarilor.
"Carnetele de munca puse la dispozitia noastra trebuie sa fie completate cu toate inscrierile pina la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate, conform legii. Ele vor fi insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal. Dupa incheierea operatiunilor de inregistrare a datelor, carnetele de munca, in original, se predau detinatorilor de la care au fost preluate. Pina la acest moment, angajatii institutiei au prelucrat 8.379 de carnete de munca", ne-a precizat Sorin Enache, director executiv al CJP Braila.
Procesul a fost demarat in luna mai si va dura aproximativ 2 ani. Pentru inceput au fost preluate carnetele de munca aflate in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Braila si va continua cu cele ale institutiilor bugetare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii