Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Categoriile de contribuabili care depun trimestrial Declaraţia 112

Declaraţia unică D112 se va depune trimestrial, începând cu veniturile obţinute în luna octombrie 2011, de către anumite categorii de contribuabili, potrivit O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Brăila aduce la cunoştinţă care sunt categoriile de contribuabili care vor depune trimestrial declaraţia unică: asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice (cu excepţia instituţiilor publice) care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercită profesii liberale, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de muncă; persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv. Aceste categorii vor face plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate acestora şi a contribuţiilor sociale obligatorii aferente pâna la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Primul termen trimestrial de depunere a declaraţiei şi de plată a obligaţiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili care au calitatea de angajator sau asimilată acesteia, depunerea D112 se face lunar, până la data de 25 inclusiv din luna următoare celei în care au fost realizate veniturile.
Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.
Contribuabilii care au obligaţia, potrivit legii, de a depune trimestrial declaraţia D112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni, până la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii şi contribuţii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale.
Totodată, persoanele şi entităţile care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei pot opta pentru depunerea lunară a acesteia. Opţiunea se manifestă prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaraţii privind opţiunea, până la data de 31 ianuarie inclusiv.
Pentru declaraţia aferentă trimestrului IV 2011, opţiunea de depunere lunară trebuie comunicată organului fiscal competent până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.
Contribuabilii care au, potrivit legii, obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei D112, dar au optat pentru depunerea lunară a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaraţii privind opţiunea până la data de 30 ianuarie.
Categorie articol: 

Comentarii