Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Casa Judeteana de Pensii va prelua date din carnetele de munca

In curind, la nivelul Casei Judetene de Pensii (CJP) Braila, va fi demarat un proces de preluare a datelor din carnetele de munca ale asiguratilor, pentru perioada de cotizare anterioara datei de 1 aprilie 2001. Procesul va conduce la preluarea In baza de date a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a stagiilor de cotizare si, implicit, va pune la dispozitia asiguratilor, anterior pensionarii, informatiile referitoare la stagiile ce vor fi luate In calcul la stabilirea pensiei.
Astfel, persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza carnete de munca sint obligate sa puna aceste documente la dispozitia CJP Braila. Carnetele trebuie sa fie completate cu toate Inscrisurile pina la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate. Carnetele de munca vor fi Insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal. Dupa Incheierea operatiunii de Inregistrare a datelor, carnetele de munca, In original, se vor restitui detinatorilor.
"Se preconizeaza ca procesul sa fie demarat in a doua jumatate a lunii ianuarie. Se va organiza un concurs prin care vor fi selectionati cei care vor prelua datele din carnetele de munca ale asiguratilor, pentru perioadele de cotizare anterioare datei de 1 aprilie 2001. Se are In vedere si utilizarea infrastructurii (spatii, mobilier, cablaje pentru reteaua de calculatoare), precum si a echipamentelor folosite In prezent pentru efectuarea operatiunii de recalculare a pensiilor", a precizat Sorin Enache, director executiv al CJP Braila.
In prezent, numarul carnetelor de munca existente pe piata muncii in Braila este de aproximativ 55.000 si se preconizeaza ca intreaga operatiune de preluare a datelor sa se desfasoare pe o perioada de doi ani. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este autorizata sa contracteze servicii ce urmeaza a fi prestate de catre Institutul National de Cercetare Stiintifica In Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si care vor fi suportate integral, din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii