Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Calificarea propriilor angajaţi aduce profit

Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Brăila aduce la cunoştinţa angajatorilor faptul că pot recurge la calificarea propriilor angajaţi şi prin programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă. Astfel, cei care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă îşi pot asigura forţă calificată de muncă, de calitate, potrivit cerinţelor proprii, iar persoanele interesate au posibilitatea de a obţine o calificare care să le permită ocuparea unui loc de muncă. Mai mult decât atât,
angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, o sumă egală cu 300 lei (60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare). Nu beneficiază de prevederile menţionate angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.
În primul semestru al anului 2014, AJOFM Brăila a încheiat 14 convenţii privind încadrarea şomerilor pentru care s-au încheiat contracte de ucenicie, în vederea calificării în meseria de lăcătuş construcţii metalice şi navale.

Cui se adresează ucenicia la locul de muncă?

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă şi angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Reprezentanţii Forţei de Muncă Brăila informează că
poate încheia contracte de ucenicie şi persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată, precum şi întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.
Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni, în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Pregătirea ucenicului se finalizează cu un certificat de calificare profesională a adulţilor, pentru acest lucru angajatorul putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului îi revine angajatorului.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii