Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna august

Acesta se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma atingerii sau depăşirii plafonului legal de scutire 119.000 lei adică (echivalentul a 35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la Uniunea Europeană, şi anume 3,3817 lei). Acelaşi termen de depunerea apare şi în cazul Declaraţiei de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro). Ultimul formular care trebuie depus la Finanţe până miercuri, 10 august, este Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române, Formular 020, având legătură tot TVA şi cu depăşirea plafonului de 35.000 euro.

Următorul termen este 16 august, dată până la care sunt aşteptate Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru luna iulie; Raportările contabile la semestru (se depun de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro); Formularul "Situaţia livrărilor de ţigarete pentru luna precedentă; Formularele anexă 52 şi 53 - Jurnalele privind achiziţiile şi livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă; Situaţiile centralizatoare privind achiziţiile, utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate, inclusiv la produsele energetice şi cele supuse marcării fiscale pentru luna precedentă. În fine, ultimul termen este 25 august, termen la care se depune Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat aferente lunii iulie - Formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, pentru obligaţiile aferente lunii iulie; Decontul de TVA - Formular 300, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie; Decontul special de TVA - Formular 301; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - Formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie.
Categorie articol: 

Comentarii