Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bursa locurilor de munca pentru absolventi vine cu facilitati fiscale

Angajatorii care vor sa utilizeze mai putini bani pentru forta de munca pot primi sprijin financiar din partea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) daca incadreaza absolventi. Institutia braileana se afla in plina derulare a activitatii de pregatire a "Bursei locurilor de munca pentru absolventi". Actiunea va avea loc pe 28 septembrie, dar agentii economici trebuie sa comunice posturile vacante pina-n data de 21 septembrie.
Oferta trebuie transmisa in scris, la AJOFM Braila, cu respectarea prevederilor din formularul "Situatia locurilor de munca vacante" - anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificata si completata. In cazul in care agentii economici incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamint sint scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta tinerilor prospat incadrati si primesc lunar, timp de un an, bani pentru fiecare absolvent. "Astfel, se va acorda cite un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii, 1,2 salarii de baza minime brute pentru absolventii de invatamint secundar superior sau invatamint postliceal si 1,5 salarii de baza pentru absolventii de invatamint superior. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din rindul persoanelor cu handicap, ai formelor de invatamint mentionate anterior primesc, lunar, sumele aferente pe o perioada de 18 luni", precizeaza conducerea AJOFM.

Tinerii din centrele de plasament trebuie sa aiba cel mult 25 de ani

Reprezentantii institutiei ne-au mai spus ca se acorda subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru incadrarea tinerilor, cu virsta cuprinsa intre 16 si 25 ani, aflati in dificultate, conform prevederilor Legii nr.116/2002 referitoare la marginalizarea sociala. "Institutia noastra acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care incadreaza in munca tineri cu virsta cuprinsa intre 16 si 25 ani, in conditiile unui contract de solidaritate, o suma lunara reprezentind salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 75 % din cistigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica. Banii se acorda pina la implinirea de catre angajat a virstei de 25 ani", se precizeaza intr-un comunicat al institutiei brailene. Tinerii aflati in dificultate sint cei care provin din centrele de plasament si din cele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copilului, cei care sint singuri si au copii in intretinere, familisti cu copii in intretinere, familisti fara copii in intretinere, familisti care au executat pedepse privative de libertate, persoane care beneficiaza de venitul minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiara de venit minim garantat, in conditiile Legii nr. 416/2001 si se afla in cel putin doua dintre urmatoarele situatii: nu au loc de munca, nu au locuinta in proprietate sau in folosinta, locuiesc in conditii improprii, au unul sau mai multi copii in intretinere, sint incadrati in categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate, au in intretinere o persoana incadrata in categoria persoanelor cu handicap grav accentuat ori invaliditate gradul I sau II, au executat o pedeapsa privativa de libertate.
Informatii suplimentare privind organizarea acestei actiuni se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 039/61.15.19. Persoanele interesate sa participe la aceasta actiune si au domiciliul pe raza localitatilor Faurei si Insuratei, vor contacta Punctele de Lucru Faurei din str. Republicii, nr. 36, la tel.0239/66.17.49, respectiv Insuratei, sos. Brailei, nr.18, tel. 0239/66.05.74.
Categorie articol: 

Comentarii