Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Buget de 670.000 lei, pentru Serviciul de Administrare Portuara

Nava Lacu Sarat si salupa Grindeni vor aduce, in acest an, venituri de 150.000 lei Serviciului Public de Administrare Portuara si Transport Naval Braila. Cel putin asa a estimat conducerea SPAPTN, care si-a propus sa realizeze in cursul anului 2007 venituri in valoare de 669.000 lei. Din aceasta suma, potrivit bugetului aprobat recent in cadrul Consiliului Local Municipal, 537.200 lei vor reprezenta venituri curente, respectiv concesiuni si inchirieri (22.700 lei) si prestari de servicii si alte activitati. La fundamentarea veniturilor din concesiuni si inchirieri s-au avut in vedere contractele existente de inchiriere teren si mijloace fixe, in valoare de 20.000 lei, precum si veniturile incasate la 31 decembrie 2006, in valoare de 2.700 lei. In ceea ce priveste veniturile provenind din prestari servicii si alte activitati, acestea se compun din: prestari servicii portuare, conform contractelor incheiate cu clientii (250.000 lei); prestari servicii portuare prin punerea la dispozitia clientilor a navei Lacu Sarat si a salupei Grindeni (150.000 lei); penalizari calculate clientilor pentru plata cu intirziere a facturilor, contravaloare caiete sarcini si taxe participare la licitatii (50.000 lei). In plus, la calculul veniturilor s-a avut in vedere si vinzarea unor mijloace fixe prin licitatie publica, la finele lui 2006, care vor fi incasate in anul 2007, suma in discutie fiind de 131.800 lei.
Pe de alta parte, conducerea serviciului a calculat ca, in acest an, cheltuielile de personal vor fi mai mult de jumatate din total cheltuieli, respectiv 375.900 lei. Acestea presupun: statul de functii aprobat pentru un numar de 20 de posturi, cu salariile de baza aferente si sporurile care vor fi acordate salariatilor, precum si o majorare a salariilor in procent de 18%; cheltuieli salariale in natura, reprezentind tichete de masa si alocatie de hrana pentru navigatori in valoare de 44.900 lei; contributiile aferente salariilor, datorate la bugete, in valoare de 73.000 lei.
In ceea ce priveste cheltuielile cu bunuri si servicii, s-a avut in vedere: achizitionarea de furnituri birou (5.000 lei); materiale pentru curatare necesare pentru sediul administrativ, cit si pentru nava Lacu Sarat si salupa Grindeni (5.000 lei); incalzit, iluminat, pentru sediul administrativ si nava Lacu Sarat (20.000 lei); apa, canal, salubritate pentru sediul administrativ (800 lei) * carburanti si lubrifianti pentru autoturismul din doatre, nava si salupa (30.000 lei).
Conducerea Serviciului isi propune ca in acest an sa repare pontonul la opera vie, in vederea reclasificarii si la structura, copertina, motorul principal si auxiliar la nava Lacu Sarat, pasarelele de acces nava, cheiurile si platforma adiacenta din piatra cubica. Pe de alta parte, tot la capitolul cheltuieli intra partea de reclama pentru nava Lacu Sarat si anunturi publicitare, licitatii, respectiv 1.700 lei.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii