Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Braila are 1.800 de rentieri agricoli

Biroul Judetean de Renta Viagera Agricola (BJRVA) Braila, din cadrul Reprezentantei Teritoriale a Agentiei Domeniilor Statului (ADS), este zilnic luat cu asalt de batrini dornici sa devina rentieri agricoli. De la intrarea in vigoare a sistemului, inceputul acestui an, si pina in prezent, BJRVA Braila a intocmit 1.800 de dosare. Din acestea, 1.300 au intrat in derulare sau au primit avizul final al ADS Bucuresti, iar 300 sint in curs de avizare. "Este un volum mare de lucru, zilnic avem discutii cu cel putin 15-20 de potentiali beneficiari. Asteptam zilele acestea sa fim conectati la internet ca sa putem valida dosarele "in direct". Totul e instalat, avem intreaga tehnica pe pozitie, doar conectarea mai lipseste. Aceasta ne va usura si noua munca dar, mai ales, va reduce la minim termenul de rezolvare a solicitarilor si validare a dosarelor", a precizat Marian Gaureanu, reprezentantul ADS in judetul Braila.
Si, pentru ca darul conducerii centrale a Agentiei sa fie complet, Biroul ADS Braila a fost dotat zilele acestea si cu un autoturism de serviciu, marca "Logan".
Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita unui rentier agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile aflate in proprietatea sa, avind siguranta unei surse viagere de venituri garantata de stat. Cuantumul rentei viagere este echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar instrainat sau 50 euro/ha pentru fiecare hectar dat in arenda. De renta viagera vor beneficia cei care detin suprafete de maximum 10 hectare de teren, au virsta peste 62 de ani si care au instrainat suprafetele respective ori au incheiat contracte de arenda dupa data de 22 iulie 2005.
Terenurile care pot face obiectul acestei legi sint cele dobindite anterior anului 1989, sau dupa 1989, prin aplicarea legilor de fond funciar, si care nu au fost Instrainate prin acte Intre vii dupa 1990. De prevederile legii pot beneficia de asemenea si persoanele care au dobindit terenuri prin mostenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin Legea nr. 18, in baza certificatului de mostenitor.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii