Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bani pentru liceeni

Si anul acesta, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT) asigura bursa "Bani de liceu" pentru toti cei care au depus cereri. Anul trecut, la Braila, au beneficiat de aceasta bursa, 2.069 de liceeni. Sprijinul financiar lunar de 180 lei va fi acordat tuturor solicitantilor care indeplininesc conditiile si au un venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, de maximum 200 lei. Elevii vor primi ajutorul financiar pe perioada cursurilor scolare, inclusiv in timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, respectiv in perioada practicii in productie. Bugetul alocat de MECT pentru anul scolar 2008 - 2009 este de 280.231.200 lei. In cazul unor situatii speciale, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecarei unitati de invatamint au obligatia sa sesizeze Inspectoratele de Politie si autoritatile administratiei publice locale, in vederea cercetarii si verificarii acestora.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii