Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bani de la şomaj pentru stimularea angajării elevilor şi studenţilor

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi, pe perioada vacanţelor, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de un stimulent financiar, lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student angajat. După cum a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, directorul executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila, Mihaela Zina Mirică, valoarea acestui indicator este de 500 lei. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator, din fonduri proprii. Stimulentul financiar se acordă pe o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial. De asemenea, este valabil şi în cazul unui contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi.
Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din judeţul Brăila, vor încheia cu AJOFM Brăila, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Brăila, din b-dul Dorobanţilor, nr.603-605, parter, Biroul nr. 3.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii