Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Au venit banii pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Consiliul Judeţean Brăila a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţ a sumei de 2,183 milioane lei alocată de Guvern pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016.
Din suma alocată se va asigura alocaţia zilnică de hrană de 16,60 lei, achiziţionarea rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei. Consiliul Judeţean a stabilit nivelul sumelor cuvenite fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pe baza situaţiei beneficiarilor pe grupe de vârstă şi număr de zile de şcolarizare, transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.
În judeţul nostru sunt 889 de copii cu nevoi speciale înscrişi într-una din instituţiile publice de învăţământ, în cele 40 de comune, 3 oraşe şi în municipiu.
Dintre comune, cei mai multi beneficiari ai acestui sprijin financiar sunt la Gradiştea - 11 copii, Şuţeşti - 9 copii, Tudor Vladimirescu - 32 copii şi la Râmnicelu - 27. În mediul urban, la Însurăţei sunt 19 copii, la Făurei 8, la Ianca 10, la care se adaugă alţi 464 de copii din Municipiu.
Fiecare dintre aceştia vor primi, pentru anul 2016, în funcţie de numărul de zile în care au fost la şcoală, între 366 de lei şi 844 lei, astfel: 366 lei pentru copiii cu vârstă între 0-3 ani, 498 lei pentru cei cu vârsta între 3-7 ani, 611 lei pentru cei între 7-14 ani, 754 lei pentru cei între 14-18 ani şi 844 lei pentru cei între 18-26 de ani. Plata drepturilor către beneficiari va fi efectuată de către unităţile de învăţământ.
Trebuie mentionat că, suma de 2.183.000 lei reprezintă doar 71% din totalul sumei de 3.074.000 lei alocate de guvern judeţului nostru. Diferenţa rămasă nerepartizată va fi utilizată până la sfârşitul anului, în cazul în care în noul an şcolar vor fi înscrişi şi alţi copii cu nevoi educaţionale speciale.
Scopul acestui ajutor financiar este de a-i încuraja pe copiii cu cerinţe educaţionale speciale să frecventeze învăţământul preuniversitar de masă, sporind în acest fel şansele pentru integrarea lor socială.

 
Categorie articol: 

Comentarii