Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Au mai ramas trei zile pentru inscrierea la Facultatea de Inginerie

Absolventii de liceu mai au la dispozitie trei zile in care se pot inscrie la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Facultatea de Inginerie din Braila. Admiterea se organizeaza pe baza de dosar, media de concurs calculindu-se ca medie aritmetica intre media de la bacalaureat si media multianuala a anilor de studiu.
Admiterea se desfasoara pe domenii ca si in anul precedent, dind astfel studentilor posibilitatea, ca incepind cu anul III sa aiba mobilitate totala in cadrul domeniului pentru care a fost admis pe baza mediei generale calculate pe parcursul primilor doi ani de studiu si sa opteze pentru una din specializarile acreditate sau autorizate sa functioneze.
Domeniile de licenta scoase la concurs de Facultatea de Inginerie pentru anul universitar 2007 - 2008 sint: domeniul inginerie mecanica cu 30 locuri bugetate si 50 locuri cu taxa, domeniul ingineria mediului cu 40 locuri bugetate si 50 locuri cu taxa, domeniul inginerie si management cu 30 locuri bugetate si 50 locuri cu taxa si domeniul agricultura cu 20 locuri bugetate si 50 locuri cu taxa.
Dosarul de admitere trebuie sa contina diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, pentru absolventii de liceu 2008 adeverinta tip de promovare a examenului de bacalaureat, foaia matricola, certificat de nastere in copie legalizata, adeverinta medicala tip, dovada de vaccinare, trei fotografii tip buletin, dosar plic. Taxa de inscriere este de 50 lei pentru toate specializarile Taxa se achita in momentul inscrierii la casieria facultatii. In perioada 18 - 24 iulie vor fi afisate rezultatele.
"Trebuie mentionat ca in ultimii trei ani, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati a alocat pentru dotari la facultatea noastra nu mai putin de 820.000 lei, care s-au concretizat in achizitionarea unor echipamente deosebit de moderne, necesare tuturor specializarilor de la Braila, mai exact statie meteo de ultima generatie asistata de PC, aparate de masurare a zgomotului, soft-uri educationale de provenienta americana sau europeana, aparate de video proiectie wirelles si nu in ultimul rind s-a echipat un laborator de informatica cu 17 calculatoare ultramoderne si doua laboratoare destinate specializarii de agricultura, unul de pedagogie si altul de stiinte biologice. Multumesc pe aceasta cale tuturor oficialitatilor locale, atit Consiliului Judetean cit si Consiliului Municipal, pentru sprijinul permanent acordat facultatii noastre de-a lungul timpului, cit si la momentul acreditarii prin asigurarea cu spatii de invatamint corespunzatoare unui invatamint tehnic de calitate. Studentii cu rezultate meritorii atit la admitere cit si pe parcursul anilor de studii obtin burse de studiu, burse de merit si de licenta, iar cei cu situatie financiara dificila, demonstrata prin documente, obtin burse sociale", a precizat decanul Facultatii de Inginerie, conf. ec. dr. ing. Adrian Goanta.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii