Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Au fost modificate procedurile de acordare a subventiilor pentru zootehnie

Ministerul Agriculturii a modificat, in urma cu o saptamina, Ordinul nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Modificarile au fost prezentate in OMADR nr. 806/14.09.2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 640/19.09.2007.
Astfel, conform noilor reglementari, pentru a beneficia de prima pe exploatatia de bovine, producatorii agricoli care au depus cererea in termen, pina la 15 iunie 2007, si care au efectivul de bovine atestat prin documente de identificare si inregistrare eliberate de medicul veterinar de libera practica imputernicit pina la data de 31.01.2007, trebuie sa depuna o adeverinta eliberata de acest medic impreuna cu copii de pe documentele de identificare si inregistrare.
Pentru a beneficia de prima pe cap de animal, producatorii agricoli crescatori de ovine si/sau caprine, care au depus cererea in termen, pina la 15 iunie 2007, si care au efectivul de ovine/caprine atestat prin documente de identificare si inregistrare eliberate de medicul veterinar de libera practica imputernicit pina la data de 15.06.2007, trebuie sa depuna, de asemenea, adeverinta si copiile de pe documentele de identificare si inregistrare. In plus, efectivul de ovine/caprine pentru care se solicita prima, trebuie sa fie mentinut in exploatatie la adresa mentionata in cerere, pina pe 30 septembrie, in vederea efectuarii controlului pe teren.
"Mentionam ca modelul de adeverinta se poate ridica de la sediul APIA Braila sau de la sediile Centrelor Locale APIA", a precizat Doina Jurubita, directorul sucursalei brailene APIA.
Precizam ca la nivel de judet, in termenul prevazut de lege, au fost depuse 4.263 de cereri pentru pentru circa 156.000 de animale. Concret, 3.303 crescatori au solicitat subventia pentru 22.578 capete vaci, iar 960 de oieri au socilicitat pentru 134.144 capete oi si capre.
Categorie articol: 

Comentarii