Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Au aparut normele metodologice de acordare a subventiilor in zootehnie

Saptamina trecuta a fost publicat in Monitorul Oficial, Ordinul nr. 94/2006, prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a HG nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, In anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, precum si a conditiilor de acordare a subventiilor.
Conform acestor norme, beneficiarii sprijinului direct al statului sint producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale de productie Inscrise In Registrul agricol, sint organizati In exploatatii agricole constituite conform OUG nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu completarile ulterioare, sau care detin/administreaza amenajari piscicole pentru producerea de peste de consum, Inregistrati In Registrul unitatilor de productie din acvacultura din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, si care detin licenta de acvacultura conform legislatiei In vigoare. In mod expres, ordinul prevede ca cererile pentru Incasarea subventiilor se depun de catre beneficiarii sprijinului la sucursala judeteana a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (API).
Beneficiaza de subventii doar producatorii persoane fizice atestati pentru conducerea unei exploatatii familiale sau comerciale, conform legislatiei In vigoare. Pentru persoanele juridice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestata prin Inscrierea declaratiei conducatorului exploatatiei Intr-un registru special de evidenta a exploatatiilor, la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. Producatorii agricoli pot solicita subventiile direct sau prin intermediul formelor asociative din care fac parte, constituite conform legislatiei In vigoare, la nivel local, cu reprezentare judeteana.
Pe baza cererilor aprobate de Incasare a subventiilor cuvenite, API vireaza sumele In conturile producatorilor sau asociatiilor, dupa caz, astfel: pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, In contul deschis de aceasta la bancile comerciale sau la CEC.
Pentru efectivele de animale si productiile care Indeplinesc conditiile In cursul lunii decembrie 2006, subventiile cuvenite se solicita prin cereri care se depun la API pina In data de 15 ianuarie 2007. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata subventiilor aferente anului 2006.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii