Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ATENŢIE! Tezele semestrului I trebuie susţinute până pe 21 decembrie

• în semestrul al doilea, acestea se dau până cel târziu pe 24 mai 2019

 

Până la vacanţa de iarnă toţi elevii de gimnaziu şi liceu trebuie să susţină tezele! Decizia aparţine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar pentru semestrul I tezele se dau până pe 21 decembrie, iar pentru cel de-al doilea semestru până cel târziu pe 24 mai 2019. Excepţie fac clasele terminale, cei de a VIII-a urmând să susţină tezele din al doilea semestru până pe 17 mai 2019, respectiv clasele a XII-a, care vor da aceste evaluări până pe 10 mai 2019.

Elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a au doar două materii la care vor da testări semestriale - Limba şi literatura română şi Matematică, în timp ce elevii de clasa a VIII-a mai au o materie în plus, la alegere între Istorie şi Geografie.

În ceea ce priveşte elevii de liceu, cei de la specializarea matematică-informatică au următoarele obiecte: Limba română, Matematică, Informatică şi Fizică/Chimie/Biologie (la alegere). Cei de la Filologie vor susţine tezele la Limba română, Limba modernă 1, Istorie/Geografie (la alegere) şi Latină. Pentru cei de la ştiinţe sociale disciplinele la care elevii vor da evaluări sunt: Limba română, Limba modernă 1, Istorie/Geografie şi ştiinţe socio-umane (Logică, Psihologie, Economie sau Sociologie şi Filosofie, în funcţie de clasă). Liceenii care învaţă la specializarea ştiinţele naturii vor susţine testările la Limba română, Matematică, Fizică/Chimie/Biologie (la alegere) şi Fizică/Chimie/Biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la teza 3).

Elevii de liceu de la clasele bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi străine vor susţine teză şi la limba străină respectivă, indiferent de profil.

În cazurile în care o teză se susţine la o disciplină la alegere dintr-o listă de materii, elevii vor opta în scris pentru disciplina aleasă din listă, iar opţiunile lor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

 
Categorie articol: 

Comentarii