Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asistenţii din Spitalul Judeţean, scut în jurul Olguţei Crivăţ

• asistenţii şefi şi coordonatorii de secţii din spital au trimis un memoriu Consiliului Judeţean, prin care îi cer preşedintelui Francisk Chiriac să o menţină în funcţie pe Olguţa Crivăţ, directorul de îngrijiri, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului • “Sub nicio formă nu voi lua în seamă acest memoriu (...) Nici eu nu îmi doresc să fiu preşedinte pe viaţă”, a fost răspunsul lui Chiriac

 

Asistenţii şefi şi coordonatorii de secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila o vor în continuare pe Olguţa Crivăţ în funcţia de director de îngrijiri, care ocupă această funcţie de 7 ani. Cum într-o săptămână, mai precis pe 16 mai, mandatul acesteia expiră, asistenţii au trimis un memoriu Consiliului Judeţean, document pe care l-au trimis apoi şi redacţiei noastre, prin care îi cer preşedintelui Francisk Chiriac să o menţină în funcţie pe Olguţa Crivăţ până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului. 

Argumentele care stau la baza susţinerii actualului director de îngrijiri, aşa cum au fost prezentate în memoriu, sunt următoarele:

“- pe toată perioada mandatului, doamna Olguţa Crivăţ a dat dovadă de competenţă profesională, demonstrând clare abilităţi administrative şi de coordonare, necesare postului care i-a fost încredinţat;

- dumneaei şi-a îndeplinit obligaţii asumate, participând ori de câte ori a fost nevoie la soluţionarea pertinentă a tuturor problemelor apărute în secţii sau compartimente;

- în calitate de asistenţi şefi şi coordonatori de compartimente am constatat că asigurarea necesarului de materiale sanitare, dezinfectanţi, materiale de curăţenie s-a făcut la timp, totdeauna în cantităţi suficiente, astfel încât procesul de îngrijire a pacientului să se desfăşoare în condiţii optime;

- actualul director de îngrijiri a avut o foarte bună comunicare cu personalul subordonat, oferind soluţii pertinente, cu celeritate, în orice situaţie, pentru orice problemă, indiferent de zi sau oră;

- redistribuirea personalului mediu şi auxiliar s-a făcut în mod eficient, fără niciun abuz, sporind şi mai mult prin aceasta eficienţa actului medical;

- am constatat că actualul director de îngrijiri a participat la soluţionarea obiectivă a sancţiunilor pentru personalul supus analizei comisiei de disciplină din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila;

- în acelaşi timp, pe parcursul mandatului dumneaei s-a realizat o repartiţie corectă a programului de activitate lunar, pe secţii şi compartimente, astfel încât orele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale să fie distribuite în mod egal şi judicios pentru personalul secţiei;

- meritul doamnei Olguţa Crivăţ este cu atât mai mare dată fiind implicarea totală în vederea obţinerii acreditării Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila. Cu acest prilej, a dovedit disponibilitate pentru efort susţinut, muncă în echipă şi ridicarea standardelor de calitate;

- prin solicitarea lunară a chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor şi analiza acestora în şedinţele de lucru, alături de noi, a contribuit la rezolvarea cu promptitudine a tuturor deficienţelor sesizate de pacienţi în chestionare, acest lucru făcându-se în limita competenţei oferite de funcţia deţinută”.

Memoriul a fost înaintat Consiliului Judeţean pe 8 mai şi a fost semnat de aproape 40 de asistenţi şefi şi coordonatori de compartimente. “Considerăm că perioada celor 7 ani în care doamna Olguţa Crivăţ a deţinut funcţia de director de îngrijiri a fost o perioadă benefică spitalului, de mari transformări, în care s-a propus o altă perspectivă de abordare şi de rezolvare eficientă a problemelor pe care le presupune o astfel de unitate administrativă. Argumentele de mai sus sunt dovezi solide care pledează pentru buna credinţă a doamnei Olguţa Crivăţ, pentru profesionalismul dumneaei şi pot fi susţinute de întreg colectivul asistenţilor şefi coordonatori din SJU Brăila”, se precizează în memoriu.

 

Care este răspunsul lui Chiriac

Preşedintele CJ, Francisk Chiriac, nu s-a arătat prea încântat de mişcarea de susţinere a Olguţei Crivăţ în funcţia de director de îngrijiri. Acesta le-a declarat redactorilor “Obiectiv” că nici nu se pune problema prelungirii mandatului acesteia şi că spitalul are nevoie de oameni noi pe funcţii de conducere pentru a se putea dezvolta.

“Sub nicio formă nu voi lua în seamă acest memoriu. Le spun în felul următor: în cazul în care cei care au semnat petiţia pentru doamna Crivăţ sunt cei care muncesc în spital, asta înseamnă că ei îşi asumă şi că unitatea arată ca o farmacie. Ceea ce eu nu prea cred. Dar e posibil ca unii dintre ei să nu ştie nici măcar pentru ce au semnat. Până la urmă nu sunt doar 50 de asistenţi în spitalul ăla. Sunt mai mulţi. Dar în şapte ani consider că spitalul trebuia să arate mult mai curat decât este acum. Şi e bine să mai schimbăm generaţiile. Nici eu nu îmi doresc să fiu preşedinte pe viaţă. Nu este în regulă. Pentru un management performant e bine ca anumite funcţii de conducere să se mai schimbe, ca să existe o nouă viziune şi soluţii mai bune, astfel încât spitalul să arate în alt fel”, ne-a declarat Francisk Chiriac.

COAUTOR ARTICOL: Categorie articol: 

Comentarii