Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asiguratii vor incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate la care sint inscrisi

Incheierea contractelor de asigurari sociale de sanatate este prevazuta de legea privind reforma in domeniu (Legea nr. 95/2006) si va fi facuta de asigurati prin intermediul angajatilor sau direct, in functie de modalitatea de plata a asigurarii de sanatate. Printr-un ordin al Presedintelui Cristian Vladescu (nr. 345/2006), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a stabilit modelul contractelor ce vor fi semnate de cele doua parti, urmind ca in termen de 12 luni, actiunea de semnare sa fie finalizata.
Obiectul contractului il constituie asigurarea serviciilor medicale pentru asigurat si coasiguratii acestuia, atit in caz de imbolnavire, cit si pentru prevenirea bolilor, conform legislatiei si obligatiile asiguratilor si ale caselor de asigurari si, totodata,, precizeaza modul de rezolvare a unor eventuale litigii intre parti: intii pe cale amiabila si apoi prin intermediul instantelor judecatoresti, in cazul in care nu se ajunge la o solutie amiabila.
Contractul mai cuprinde clauze referitoare la incetarea relatiilor dintre parti - in cazul decesului asiguratului, al pierderii dreptului de sedere sau de domiciliu in Romania, precum si in situatii de forta majora, cit si clauze care vizeaza suspendarea relatiilor dintre parti in cazul neplatii contributiei datorate, la trei luni dupa efectuarea ultimei parti.
In contract se vor specifica totodata numele copiilor asiguratului precum si persoanele co-asigurate conform legislatiei in vigoare - respectiv sotul/sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea asiguratului.
In cazul in care contractul va fi incheiat prin intermediul angajatului (pentru salariati) documentul va fi transferat de la un angajator la altul, daca se schimba locul de munca al angajatului, ne-au informat surse din cadrul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii