Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ARACIP a scos la concurs posturi pentru experti

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii In Invatamintul Preuniversitar (ARACIP) a scos la concurs mai multe posturi, adresate atit expertilor in educatie, cit si personalului auxiliar. La Departamentul de asigurare a calitatii sint disponibile un post de expert I A, doua posturi de expert I si doua posturi de expert II. Serviciul economic si administrativ a scos la concurs un post de revizor contabil II, un post de expert I, un post de functionar arhivar I si un post de sofer II. Compartimentele de resurse umane, audit intern si comunicare si relatii cu publicul au scos la concurs cite un post de expert I A. In vederea Inscrierii la concurs, candidatii vor depune o fisa de Inscriere la concurs, pe care o pot procura fie de la sediul ARACIP, fie pe site-ul www.didactic.ro, copie de pe actul de identitate, copii legalizate de pe diploma de studii si alte acte care atesta specializarea ceruta, copii de pe documentele care atesta vechimea In munca, adeverinta medicala de la medicul de familie, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, recomandare de la ultimul loc de munca sau copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior, certificat de cazier judiciar sau declaratie notariala din care sa rezulte ca nu a suferit condamnari, curriculum - vitae, scrisoare de motivatie. Documentele vor fi Indosariate In ordinea mentionata, Intr-un dosar plic. Inscrierile se pot face pina la data de 15 februarie a.c., ora 13.00, la sediul ARACIP, din strada Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucuresti, camera 43. Concursul va avea loc pe 20 februarie, ora 9.00, la sediul ARACIP.




Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii