Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape jumătate de miliard amenzi pentru constructori

În perioada 28 august - 1 septembrie s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul construcţiilor. Prin intermediul acestei campanii s-a verificat dacă angajatorii din domeniul construcţiilor respectă prevederile legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, condiţiile de muncă, respectiv relaţiile de muncă, precum şi identificarea angajatorilor care folosesc lucrători fără forme legale de angajare. De asemenea, s-a urmărit diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate. Celelalte obiective ale campaniei au fost creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca tinerilor şi a copiilor.
Pe parcursul acestei acţiuni au fost verificaţi 12 agenţi economici, la care îşi desfăşoară activitatea 460 de salariaţi. În urma acestor controale, au fost constatate în domeniul relaţiilor de muncă, următoarele nereguli: primirea la muncă fără forme legale de încadrare anterior începerii activităţii, angajatorul nu a transmis modificările intervenite în RGES; necompensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate la încetarea raporturilor de muncă, angajatorul nu a achitat comisionul datorat conform legii. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu au fost respectate următoarele prevederi legale: angajatorul nu a realizat evaluarea riscurilor pentru toate posturile de lucru, fişele de aptitudine nu au fost întocmite de un medic de medicina muncii, angajatorul nu a efectutat instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficientele constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 28.000 de lei, din care 11.500 lei pentru deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 16.500 lei pentru deficienţele în domeniul relaţiilor de muncă. De asemenea, au fost identificaţi trei angajatori care foloseau personal fără forme legale de încadrare, respectiv 11 persoane. Aceştia au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de 16.500 de lei.
Categorie articol: 

Comentarii