Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 60 de persoane doresc un loc de munca la Casa Judeteana de Pensii

Ieri, la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Braila a avut loc etapa eliminatorie a concursului desfasurat in vederea ocuparii a 37 de posturi vacante, aparute odata cu noua activitate pe care institutia urmeaza sa o desfasoare in urmatorii 2 ani. La concurs s-au inscris 63 de persoane, dar numai 59 s-au prezentat la prima etapa, cea in care candidatilor le-au fost testate aptitudinile in utilizarea calculatorului. "In urma acesteia, toti cei 59 de candidati au fost declarati admisi. Astazi va avea loc cea de-a doua proba, care consta intr-un test grila, iar miine, interviul. Vor fi selectate 37 de persoane, care vor fi angajate cu contract de munca, pe o perioada determinata de 2 ani. Ele vor avea ca sarcina preluarea datelor din carnetele de munca ale asiguratilor, pentru perioada de cotizare anterioara datei de 1 aprilie 2001, activitate ce a fost, de curind, introdusa in atributiile noastre", a precizat Sorin Enache, director executiv al CJP Braila.
Acest proces va conduce la preluarea In baza de date a Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale a stagiilor de cotizare si, implicit, va pune la dispozitia asiguratilor, anterior pensionarii, informatiile referitoare la stagiile ce vor fi luate In calcul la stabilirea pensiei. Astfel, persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza carnete de munca sint obligate sa puna aceste documente la dispozitia CJP Braila. Carnetele trebuie sa fie completate cu toate Inscrisurile pina la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate. Carnetele de munca vor fi Insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal. Dupa Incheierea operatiunii de Inregistrare a datelor, carnetele de munca, In original, se vor restitui detinatorilor.
In prezent, numarul carnetelor de munca existente pe piata muncii in Braila este de aproximativ 55.000 si se preconizeaza ca intreaga operatiune de preluare a datelor sa se desfasoare pe o perioada de doi ani. Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale este autorizata sa contracteze servicii ce urmeaza a fi prestate de catre Institutul National de Cercetare Stiintifica In Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si care vor fi suportate integral, din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii