Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 5.000 de brăileni au depus declaraţiile anuale de venit

Aproximativ 4.600 de brăileni din municipiu aveau depuse până ieri, 20 mai, declaraţiile anuale aferente veniturilor realizate pe parcursul anului trecut. De altfel, în ziua respectivă, deşi era de aşteptat să fie coadă la ghişeele registraturii Finanţelor locale, mutate recent la parterul clădirii de pe Faleză, după exemplu anilor precedenţi, doar 10 - 15 persoane aşteptau la rând pentru depunerea formularului. În acest an, spun funcţionarii instituţiei, sunt aşteptaţi să depună declaraţia anuală de venit circa 7.000 - 7.500 de contribuabili, mai puţini decât în anii precedenţi. Asta, deoarece în cazul veniturilor din arendă, din 2014 s-a instituit regimul de reţinere la sursă a impozitului şi contribuţiilor cuvenite bugetului de stat, context în care arendaşul este cel care reţine aceste sume şi le virează, contribuabilii nemaiavând astfel obligaţia depunerii formularului fiscal pentru această categorie de venit.
Potrivit explicaţiilor furnizate de Fisc, formularul 200 se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri realizate în 2014:
1. activităţi independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală);
2. cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de uzufructuar sau alt deţinător legal;
3. activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real;
4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
5. operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
6. venituri din silvicultură şi piscicultură.
Pentru prima dată, din acest an, persoanele fizice care au acces la internet au la dispoziţie două variante de depunere: pot completa formularul electronic şi îl semnează cu certificat digital calificat prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro; completarea datelor folosind serviciul "Spaţiul Privat Virtual" disponibil pe pagina web a ANAF. Mai precis, contribuabilii trebuie să se înregistreze în spaţiu privat virtual, după care se loghează şi pot transmite formularul 200 selectând câmpul "Declaraţii - Completare declaraţii", aflat pe coloana din stânga a paginii de pornire.
Persoanele fizice care nu au acces la internet pot depune declaraţia în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Nedepunerea acestei declaraţii până la termenul final, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

 
Categorie articol: 

Comentarii