Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 300 de brăileni au primit stimulente de la şomaj

* în primele 7 luni ale anului, 268 de brăileni au primit stimulente din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Persoanele care primesc indemnizaţii de şomaj pot beneficia, în cazul în care se angajează pentru program normal de lucru, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de anumite măsuri de stimulare. Astfel, ca urmare a încadrării în muncă, în primele 7 luni ale anului, 268 persoane au primit stimulente din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Una dintre măsurile de stimulare este completarea veniturilor salariale, care poate fi solicitată de către persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj, provenite din muncă sau ca urmare a lăsării la vatră, în condiţiile în care se angajează, pentru program normal de lucru, pe o perioadă mai mare de 12 luni. Aceasta constă într-o sumă lunară, neimpozabilă, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj şi se acordă de la data angajarii până la sfârşitul perioadei pentru care solicitanţii erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţie de şomaj, dacă solicitarea se înregistrează în termen de maxim 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării. Nu beneficiază de completarea veniturilor salariale persoanele care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.
Alte măsuri pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă sunt prima de instalare, neimpozabilă, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, care se acordă persoanelor care se încadrează într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, precum şi prima de încadrare, neimpozabilă, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, care se acordă persoanelor care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.
Categorie articol: 

Comentarii