Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APIA eliberează adeverinţe pentru fermierii beneficiari de subvenţia în sectorul zootehnic

Potrivit Convenţiei, APIA elibereză o adeverinţă prin care se confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru CNDP pentru anul 2009 şi că au fost efectuate controalele şi verificările administrative. De asemenea, adeverinţa confirmă numărul de animale eligibile pentru acordarea plăţilor, suma pe care beneficiarul o mai are de primit reprezentând a doua tranşă a subvenţiei, precum şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată. Adeverinţele se eliberează în urma unei cereri depuse de către beneficiari la Centrele Judeţene APIA.

Până la acest moment, agenţia are încheiate convenţii cu CEC Bank SA, BRD - Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank şi cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA. Astfel de convenţii urmează să fie încheiate cu Alpha Bank şi Banc Post. Potrivit Convenţiei, băncile vor acorda beneficiarilor eligibili, conform reglementărilor interne, credite în lei pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente. Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA încheie cu băncile creditoare câte o convenţie cadru plafon de garantare, prin care va garanta până la 50% din valoarea creditelor acordate.

Reamintim că sprijinul financiar se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru specia bovine, cuantumul total este de 571 lei/cap, iar pentru ovine/caprine cuantumul este de 44 lei/cap. APIA a plătit deja prima tranşă în cuatum de 200 lei/cap bovină şi de 15 lei/cap ovină/ caprină.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii