Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APIA eliberează adeverinţe pentru credite în baza subvenţiei la hectar

"Potrivit Convenţiei, la solicitarea scrisă a fermierului, depusă la centrul judeţean/local unde a depus şi cererea în Campania SAPS 2011, APIA va elibera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema unică de plată pe suprafaţă (SAPS) pentru anul 2011 şi că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare. Nu pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie)", se arată în comunicatul amintit.
De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Valoarea creditului va fi de până la 80% din suma cuvenită din SAPS, la cursul leu/euro comunicat de BNR de la data solicitării creditului.
Reamintim că în campania SAPS din acest an APIA Brăila a înregistrat 15.161 de cereri pentru o suprafaţă totală de 344.822,72 ha. Din totalul cererilor, 14.750 au fost depuse utilizând aplicaţia electronică IPA Online pentru o suprafaţă de 339.538, 74 ha.
Categorie articol: 

Comentarii