Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APIA Brăila: Până pe 31 august se vizează carnetele de rentier agricol

• deocamdată nu au început plăţile către rentieri, spre deosebire de anii trecuţi când majoritatea beneficiarilor îşi încasau până acum banii cuveniţi  

 

Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Brăila reaminteşte că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2016, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2017 la Centrul judeţean în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, ceea ce înseamnă că mai este disponibilă doar o săptămână pentru îndeplinirea acestei proceduri.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatela/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul ori contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol, mandatarului, curatorului, tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2017, aceştia vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formulă ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

La nivel local, anul trecut, au venit la APIA Brăila pentru vizarea anuală a carnetului circa 4.700 de rentieri.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat şi pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Plata se face în lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, din anul pentru care aceasta se datorează.

Surse din cadrul APIA ne-au declarat că, deocamdată, nu au fost demarate plăţile pentru renta viageră, spre deosebire totuşi de alţi ani în care viramentele de bani către beneficiari se făceau încă de la începutul verii, în paralel practic cu procedura obţinerii vizei anuale pe carnetul de rentier agricol.  
Categorie articol: 

Comentarii