Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APIA Brăila a eliberat peste 300 de adeverinţe pentru fermierii care vor să ia credite

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Brăila a anunţat că, până în prezent, a eliberat aproape 320 de adeverinţe pentru beneficiarii subvenţiei în sectorul zootehnic în baza cărora să acceseze credite de la băncile semnatare ale convenţiei pentru finanţarea capitalului de lucru al fermierilor. Defalcat pe cele două tipuri de subvenţie, adeverinţele acoperă o valoare totală de circa 2,66 milioane lei pentru peste 4.800 de capete de bovine şi aproape 30.000 ovine/caprine. Concret, pentru crescătorii de bovine contravaloarea tranşei a doua de subvenţie pentru care s-au eliberat adeverinţele se ridică la 1,8 milioane lei, pentru ovine 747.910 lei, iar pentru caprine 113.767 lei. Trebuie precizat că solicitanţii deţin un efectiv de 4.863 de capete de bovine, 25.790 ovine şi 3.923 caprine.
"Potrivit Convenţiei, adeverinţa eliberată de APIA confirmă faptul că beneficiarul a depus cererea de plată pentru Plăţile Naţionale Directe Complementare (CNDP) pentru anul 2009 şi că au fost efectuate controalele şi verificările administrative. De asemenea, adeverinţa confirmă numărul de animale eligibile pentru acordarea plăţilor, precum şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată. În acelaşi timp, adeverinţa va preciza şi suma pe care o mai are beneficiarul de primit reprezentând a doua tranşă a Plăţilor Naţionale Directe Complementare", se arată în datele Agenţiei de Plăţi. La nivel naţional, potrivit unui comunicat remis de APIA, au fost eliberate circa 5.500 de adeverinţe la solicitarea fermierilor pentru un număr de 76.966 bovine, 485.708 ovine şi 46.242 caprine.
Sprijinul financiar se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru specia bovine, cuantumul total este de 571 lei/cap (HG 1252/2009), iar pentru ovine/caprine cuantumul este de 44 lei/cap (HG 1261/2009). APIA a plătit deja prima tranşă pentru acordarea PNDC, în cuatum de 200 lei/cap bovină şi de 15 lei/cap ovină/caprină, ceea ce înseamnă că pentru bovine subvenţia rămasă este de 371 lei/cap, iar la ovine/caprine este de 29 lei/cap.
Totodată, APIA informează că adeverinţele se eliberează în urma unei cereri depuse de către beneficiari la Centrele Judeţene APIA. Alături de cererea de eliberare a adeverinţei, beneficiarul trebuie să depună o copie CI/BI, în cazul persoanelor fizice, respectiv o copie CUI şi originalul împuternicirii de reprezentare, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte un extras de cont emis de una dintre băncile care au încheiat convenţii cu APIA.
Reamintim că potrivit Convenţiei, băncile vor acorda beneficiarilor eligibili, conform reglementărilor interne, credite în lei pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente. Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA încheie cu băncile creditoare câte o convenţie cadru plafon de garantare, prin care va garanta până la 50% din valoarea creditelor acordate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii