Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APDM vrea să betoneze 260 mp în port pentru depozitarea de containere

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) a lansat zilele acestea procedura pentru achiziţia publică de lucrări de proiectare şi execuţie platforme betonate pentru depozitare containere, inclusiv racorduri la utilităţi, în porturile Brăila, Galaţi şi Tulcea. Modalitatea de desfăşurare a procedurii este cererea de oferte cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Lucrările sunt la pachet pentru cele 3 porturi şi au o valoare estimată de 210.000 lei, adică echivalentul a circa 50.000 euro. Platformele vor avea dimensiunea de circa 100 mp în Portul Mineralier Galaţi, 260 mp în Portul Docuri Brăila şi încă 100 mp în Portul Comercial Tulcea. Pentru Portul Brăila platforma va fi din beton de 15 cm armată constructiv, fundată pe un filtru invers de 20 cm şi cu o bordură perimetrală care să nu permită eventualele scurgeri înafara perimetrului a apei rezultate de la spalarea containerelor pe roţi.
În afară de turnarea platformei, se va face racordarea la reţeaua de apă, canalizare şi electricitate proprietatea "Hercules" SA, ce se află în imediata vecinătate a viitoarei platforme.
Data limită de depunere a ofertelor la sediul APDM din Galaţi este 23 august, ora 10.00, iar o jumătate de oră mai târziu se deschid plicurile cu oferte. Ofertanţilor li se cere constituirea unei garanţii de participare în cuantum de 4.200 lei. Durata estimată a contractului este de 5 luni, din care 2 luni sunt arondate componentei de proiectare şi 3 luni pentru execuţie a platformelor betonate.
Categorie articol: 

Comentarii