Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APD Brăila monitorizează integritatea administraţiei publice

Asociaţia Pro Democraţia (APD) Club Brăila va monitoriza implementarea strategiei şi a planului de acţiune adoptat în şedinţa Consiliului Judeţean din data de 26 octombrie, privind creşterea integrităţii în administraţia publică locală. Hotărârea CJ prin care au fost adoptate Strategia şi Planul de acţiune pentru menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul judeţului, în perioada 2009-2010, a avut la bază rapoartele de monitorizare a integrităţii administraţiei publice locale şi rezultatele obţinute în urma derulării unor proiecte de către organizaţii neguvernamentale, printre care şi APD. "Mulţumim Consiliului Judeţean Brăila pentru că a introdus pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din această lună şi pentru că a fost votată propunerea Asociaţiei Pro Democraţia Club Brăila", a declarat Mariana Bâtcă, preşedintele APD Club Brăila. Propunerea a fost rezultatul întâlnirilor de lucru ale Grupului pentru Integritate în Administraţia Publică Locala din Brăila şi al colaborării cu partenerii APD din cadrul proiectului "Dezvoltarea ONG-urilor locale privind monitorizarea măsurilor anticorupţie şi exercitarea dreptului de acces la justiţie", Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.

În urma dezbaterilor publice, a rapoartelor de monitorizare a integrităţii administraţiei publice locale şi a rezultatelor obţinute în urma derulării unor proiecte de către organizaţii neguvernamentale precum Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Asociaţia Pro Democraţia, au fost identificate mai multe probleme la niveluI administraţiei publice locale. Completarea incorectă sau incompletă a formularului pentru declaraţiile de avere şi de interese şi nerespectarea termenelor legale îngreunează verificările în cazul conflictului de interese sau a incompatibilităţilor. De asemenea, s-a constatat opacitatea din zona achiziţiilor publice şi inexistenţa unor justificări reale şi fundamentate pentru cheltuielile publice efectuate, precum şi aplicarea incorectă a legislaţiei în vigoare (ex: Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ale cărei principii nu se respectă, dând posibilitatea finanţării preferenţiale a unor proiecte; Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile judeţene şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii). O altă problemă identificată este lipsa unor consultări publice reale cu societatea civilă, ce duce la aprobarea unor hotărâri de consiliu judeţean care nu vor avea impactul pozitiv scontat fiindcă nu se vor bucura de susţinerea comunităţii.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii