Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL TERASA BRĂILEI

 

ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL TERASA BRĂILEI

APEL SELECTIE Sm 19.2, MĂSURA M6/6B – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE

-versiune simplificata-

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M6/6B - 1/2017

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TERASA BRĂILEI  anunță prelungirea sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura 6/6 B "Dezvoltarea infrastructurii locale".

Data limită de depunere a proiectelor: 29 martie 2019, ora 12.00

Măsura lansată a apelului de selecție:

M6/6 B "Dezvoltarea infrastructurii locale".

Beneficiari eligibili:

Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri).

Fonduri disponibile alocate acestui apel pe măsura M6/6B – 702.905,38 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 200.000 euro

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Terasa Brăilei, Sediu administrativ: comuna Romanu, str. Principala, nr.28, Jud. Brăila, de luni pana vineri , in perioada  01 decembrie 2018 – 29 martie 2019, în intervalul orar 09.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M6/6B "Dezvoltarea infrastructurii locale" sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Terasa Brăilei , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galterasabrailei.ro .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0741 200940, e-mail: terasabrailei@gmail.com, www.galterasabrailei.ro .

La sediul GAL Terasa Brăilei este disponibila si versiunea pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente măsurii lansate M6/6B.

Întocmit,                                            

Răzmerița Ionuț Cosmin

                                      

Versiune PDF AICI

 
Categorie articol: 

Comentarii