Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antrepozitarii risca sa ramina fara autorizatii

Potrivit Ordinului 905/05.06.2006 emis de Ministerul Finantelor Publice, privind instituirea masurilor necesare pentru

implementarea sistemului de cooperare administrativa si schimb de informatii In domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene,

s-a aprobat modelul si continutul formularului "Declaratie privind datele de identificare ale antrepozitarului si antrepozitului fiscal".

Noile reglementari stabilesc ca Declaratia se depune la autoritatea fiscala centrala pina la data de 1 iulie 2006, de catre

antrepozitarii autorizati, inclusiv de catre cei ale caror autorizatii au fost anulate, revocate sau suspendate, dupa caz, si care se afla In

diferite stadii de contestare sau judecata. Nedepunerea In termen a Declaratiei sau depunerea acesteia cu informatii incomplete atrage

suspendarea autorizatiilor de antrepozit fiscal, Incepind cu data de 1 iulie 2006 pina la data depunerii declaratiei si a tuturor

informatiilor solicitate.
Persoanele fizice sau juridice care solicita autorizarea ca antrepozitari autorizati, de la data intrarii In

vigoare Ordinului nr.905 si pina la data de 31 decembrie 2006, vor depune la autoritatea fiscala teritoriala documentatia prevazuta la pct.8

din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu completarile si

modificarile ulterioare, Insotite de declaratie. Persoanele fizice sau juridice care solicita autorizarea ca antrepozitari autorizati,

Incepind cu data de 1 ianuarie 2007, vor urma procedura de autorizare prevazuta de legislatia In vigoare la data respectiva.
Datele de

identificare din declaratia transmisa autoritatii fiscale centrale vor fi incluse de catre aceasta In baza de date electronica, care contine

persoanele autorizate ca antrepozitari, precum si locurile autorizate ca antrepozite fiscale, atribuind acestora un Cod de acciza.

Autoritatea fiscala centrala va emite autorizatii de antrepozit fiscal care cuprind Codul de acciza atribuit atit antrepozitarului

autorizat, cit si fiecarui antrepozit fiscal, pina la data de 31 decembrie 2006.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii