Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANRCTI vrea o carte de telefoane completa

Autoritatea de reglementare in domeniul comunicatiilor, ANRCTI a anuntat lansarea spre consultare publica a caietului de sarcini pentru desemnarea unui furnizor de serviciu universal care sa puna la dispozitia utilizatorilor finali un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor. Furnizorul de serviciu universal desemnat in urma licitatiei va avea obligatia de a realiza si administra o baza de date completa, care sa includa numerele de telefon si de fax si anumite date de identificare ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului din Romania care doresc ca numerele lor de telefon si de fax sa apara in registrul abonatilor. Aceasta baza de date va fi pusa la dispozitia utilizatorilor finali, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plata, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizata, prin intermediul unui serviciu de informatii privind abonatii si al unui registru al abonatilor, in maxim 250 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de desemnare. Baza de date va fi actualizata lunar de catre furnizorul de serviciu universal.
Serviciul de informatii privind abonatii va fi disponibil prin intermediul unui numar national scurt de forma 118(xyz), pe care furnizorii care doresc sa participe la licitatie au obligatia de a il obtine in prealabil de la ANRCTI. Apelurile catre acest numar vor fi tarifate pe apel. ANRCTI propune prin caietul de sarcini ca tariful de interconectare maxim in vederea terminarii apelurilor la serviciul de informatii privind abonatii specificat de catre solicitant in propunerea tehnica sa nu depaseasca 0,23 Euro/apel (exclusiv TVA).
Registrul abonatilor va fi disponibil on line, accesul la acest registru fiind gratuit pentru toti utilizatorii. Baza de date va cuprinde numarul sau numerele de telefon si fax ale abonatilor si anumite date de identificare ale acestora precum: nume, prenume sau denumirea societatii, in cazul persoanelor juridice, domiciliu sau sediu social, codul unic de inregistrare si denumirea filialelor sau sucursalelor persoanelor juridice.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii