Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANI, făcută praf

* CCR arată că, pe lângă Legea ANI, există şi Legea 115/1996, care prevede verificarea averilor

CCR arată, în motivarea deciziei referitoare la neconstituţionalitatea Legii ANI, că prevederile articolului 46, privind posibilitatea ca inspectorii Agenţiei să ceară confiscarea averilor, încalcă prezumţia de nevinovăţie, pentru că nimeni nu este obligat să îşi dovedească nevinovăţia. Astfel, în motivarea deciziei din 14 aprilie, privind Legea 144/2007, care reglementa funcţionarea şi organizarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR) reţin că "dispoziţiile art.46 din Legea nr.144/2007, prin posibilitatea inspectorilor de integritate de a solicita instanţei de judecată competente confiscarea unei părţi a averii sau a unui bun determinat, pronunţându-se asupra vinovăţiei unei persoane, încalcă şi prevederile art.23 alin.(11) din Constituţie referitoare la prezumţia de nevinovăţie, deoarece confiscarea averii se solicită în absenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive, prin care să se stabilească vinovăţia, penală ori contravenţională".
CCR a declarat neconstituţionale, în 14 aprilie, mai multe articole din Legea Agenţiei Naţionale de Integritate, în procesul cu Brădişteanu, astfel că ANI mai poate, în prezent, doar să depoziteze declaraţiile de avere şi de interese şi să amendeze persoanele care nu le depun la timp. Decizia a fost luată în urma sesizării făcute de avocatul lui Şerban Brădişteanu, Alice Drăghici, în procesul în care ANI cere instanţei confiscarea averii medicului.

Pe lângă Legea ANI, există şi Legea 115/1996, care prevede verificarea averilor

Curtea Constituţională observă că în domeniul activităţii de control al averii şi verificării conflictelor de interese există reglementări paralele, adică, pe lângă Legea ANI, este şi Legea 115/1996 pentru declararea şi controlul averilor demnitarilor şi magistraţilor. Astfel, Curtea Constituţională arată că în domeniul activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii anumitor funcţii publice şi a verificării conflictelor de interese, există şi Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici.

Obligaţia de a publica declaraţii de avere şi de interese încalcă dreptul la viaţa privată, apreciază CCR

Obligaţia de a se publica declaraţiile de avere şi de interese pe internet încalcă "dreptul la respectul şi ocrotirea vieţii private, prin expunerea nejustificată a datelor referitoare la avere şi interese", susţine CCR în decizia prin care a declarat neconstituţională o parte din Legea ANI. "Curtea observă că, potrivit art.26 alin.(1) din Constituţie, autorităţile publice trebuie să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată. Totodată, libera dezvoltare a personalităţii umane şi demnitatea omului, valori consacrate în art.1 alin.(3) din Constituţie, nu pot fi concepute fără respectarea şi ocrotirea vieţii private. Dreptul la respectul şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private face parte din categoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fiind expres prevăzut şi în art.8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prevedere ce impune, în principal, obligaţia negativă din partea autorităţilor statului de a nu face nimic de natură a stânjeni exerciţiul dreptului la viaţa privată".
Categorie articol: 

Comentarii