Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Angajatorii vor intocmi un registru general de evidenta a salariatilor

In curind, toti angajatorii vor fi obligati sa Intocmeasca si sa completeze un registru general de evidenta a salariatilor, In forma electronica, intr-o aplicatie informatica ce va fi distribuita gratuit. Dupa completare, acesta se va depune la inspectoratul de munca In a carui raza teritoriala angajatorul Isi are sediul sau domiciliul, dupa caz.
Registrul se va completa in ordinea angajarii si va cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor (nume, prenume, CNP), data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei COR sau a altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data si temeiul Incetarii contractului individual de munca. O alta reglementare vizeaza obligatia angajatorului de a Intocmi un dosar personal pentru fiecare din angajati, care va cuprinde actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si Incetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor In registru. La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa Ii elibereze copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente In dosarul personal. Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra In conditii care sa asigure securitatea datelor si mentinerea lor pe termen lung.
Nerespectarea prevederile legale de catre angajatori, persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenzi cuprinse Intre 2.000 si 5.000 RON, iar constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca. Nu au obligatia Infiintarii registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul In Romania, precum si reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, pentru perioadele In care contractele individuale de munca, Incheiate cu cetatenii romani, se Inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii