Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Angajaţii pot ieşi la pensie la cererea şefului

Cererea de pensionare va putea fi depusă la Casa de Pensii nu doar de către angajat, ci şi de angajator, cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar contractul de muncă va înceta de drept la această dată, potrivit Legii nr. 49/2010.
Casa Judeţeană de Pensii Brăila aduce la cunoştinţa angajatorilor şi asiguraţilor modificările aduse de Legea nr. 490/2010, începând cu 1 aprilie. Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la Casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul de 30 de zile sau de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului. Se consideră depuse în termen cererile de pensionare înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii condiţiilor de pensionare şi cea de-a 30-a zi calendaristică anterioară acestei date. "La fel se plătesc şi drepturile de pensie anticipată sau anticipată parţială, diferenţa constând în faptul că acestea nu se plătesc decât după încetarea calităţii de asigurat", a precizat Sorin Enache, directorul coordonator al CJP Brăila.
Categorie articol: 

Comentarii