Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Amenzi demolatoare pentru nereguli in domeniul constructiilor

Cuantumul amenzilor prevazute de Legea 52/2006, ce vine

sa completeze L 50/1991, pentru nerespectarea reglementarilor din domeniul constructiilor sint foarte drastice, putind ajunge pina la un

miliard de lei vechi. Lipsa autorizatiei este penalizata foarte aspru. Astfel, "pentru executarea sau desfiintarea, totala sau partiala, fara

autorizatie, de catre investitor si executant, a lucrarilor de constructii pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii",

Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si filialele sale din teritoriu, pot aplica sanctiuni cuprinse intre 1.000 si 100.000 RON

(1.000.000.000 lei vechi). Constituie infractiune executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea

prevederilor acesteia a lucrarilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum

si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentind monumente istorice, inclusiv

cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii. Acest tip de infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu

amenda de la 100 la 5.000 RON. Pentru impiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de

control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate, sanctiunile merg de la 3.000 la 10.000 RON. Executarea sau

desfiintarea lucrarilor cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si proiectului tehnic, de catre investitor si executant, precum si

neaducerea terenului in starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor, sint aspecte ce se pot pedepsi cu sanctiuni cuprinse

intre 3.000 si 10.000 RON. Neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, autoritatii emitente a autorizatiei, precum si

Inspectoratului Teritorial in Constructii, se sanctioneaza cu 1.000 RON.

Sanctiuni drastice si pentru autoritatile locale

Nu

doar investitorii si executantii de lucrari in constructii au a se teme de Inspectoratul Teritorial, ci si compartimentele abilitate, din

cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si primariilor. Neorganizarea si neexercitarea de catre acestea a controlului privind

disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor, precum si alte astfel de neglijente se amendeaza cu sume cuprinse intre 1.000 si 5.000

euro. Sanctiuni substantiale, de la 5.000 la 30.000 RON, se pot da pentru emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date

eronate, care nu contin lista cuprinzind avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora

cu depasirea termenului legal. De asemenea, se poate amenda cu 3.000, pina la 4.000 RON aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a

executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele, pentru constructii noi neautorizate.
Acestea sint doar citeva dintre

sanctiunile prevazute de noua legislatie din domeniul constructiilor, care a intrat in vigoare din luna martie a acestui an. Avind in vedere

cuantumul foarte mare al amenzilor prevazute de lege, Inspectoratul de Stat in Constructii recomanda celor ce intentioneaza sa construiasca

sa se documenteze si sa contacteze persoane de specialitate, inainte de a demara lucrarile. Aceeasi idee este impartasita si de conducerea

Inspectoratului Judetean in Constructii Braila. "Scopul in sine al institutiei noastre nu este de a aplica amenzi, ci de a determina

executarea constructiilor in conditii de legalitate, siguranta si de calitate, conform standardelor in vigoare. De altfel, pina acum, in

municipiul nostru nu s-au depistat cazuri de incalcare a legii intentionat, ci doar din necunoastere. Dupa ce li s-a atras atentia, cei in

cauza s-au conformat si au intrat in legalitate. Au fost, insa, si cazuri mai deosebite, ce au impus aplicarea de sanctiuni. De la inceputul

acestui an, s-au dat patru amenzi, care au mers si pina la 2.000 RON" ne-a declarat inspectorul sef Iulian Bobeica.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii