Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Amânare în licitația Exproprieri pentru Pod

* CNSC a fost de acord cu o serie de observații formulate de specialiștii care s-au arătat interesați de licitație și a cerut CNAIR modificarea documentației de atribuire * în consecință, a amânat și termenul de înscriere la licitație, pentru luna aprilie * CNSC a respins însă capătul de cerere privind suspendarea procedurii * licitația avea ca termen inițial de evaluare a ofertelor data de 19 februarie

 

Trei potențiali ofertanți care au cumpărat caietul de sarcini la licitația organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), privind “Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție «Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila», pe raza localităților Brăila și Vădeni, județul Brăila, și localitățile Smârdan și Jijila, județul Tulcea”, au contestat deja documentația aferentă procedurii. Practic, totul s-a blocat la etapa dinaintea depunerii ofertelor. În timp record Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a soluționat cele 3 plângeri formulate de contestatari admițând o parte din obiecțiunile ridicate de aceștia și dispunând în consecință remedierea documentației de licitație.

Concret, prin contestația nr. 1347/29.12.2017, înregistrată la CNSC, depusă de SCA Trofin și Asociații (cu sediul în București), "contestatoarea a solicitat anularea documentației de atribuire și, în subsidiar, remedierea procedurii de atribuire în sensul celor arătate în motivare, prelungirea termenului de pregătire și de depunere a ofertelor ca urmare a modificării cerințelor de calificare, suspendarea procedurii până la soluționarea contestației și obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată suportate".

Prin contestația nr. 03/03.01.2018, depusă de SPARL Cecilia Popa și Asociații, (cu sediul în București), în cadrul aceleiași proceduri de licitație deschisă, "contestatoarea a solicitat obligarea autorității contractante să clarifice aspectele referitoare la documentația de atribuire, evidențiate în cuprinsul notificării prealabile și să adopte măsurile de remediere care se impun pentru restabilirea legalității".

În fine, prin contestația înregistrată la Consiliu cu nr. 1266/10.01.2018, depusă de Cabinet Individual Ispas Vlad, "contestatoarea a solicitat remedierea documentației de atribuire conform solicitărilor cuprinse în notificarea prealabilă".

Conform procedurii în astfel de cazuri, contestațiile au fost conexate, pentru a se pronunța o soluție unitară, deoarece acestea au fost formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

Iată și decizia CNSC: "Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor admite, în parte, contestația formulată de SCA Trofin și Asociații și, în totalitate, pe cea formulată de SPARL Cecilia Popa și Asociații, în contradictoriu cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, și obligă autoritatea contractantă la clarificarea/ modificarea/completarea documentației de atribuire conform celor reținute în motivarea deciziei. Măsurile luate vor fi efectuate într-un termen de 15 zile de la primirea deciziei și vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici, în cadrul aceluiași termen, prin publicarea lor în SEAP. În temeiul art. 26 alin. (6) din lege, respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind anularea procedurii, din contestația SCA Trofin și Asociații. În temeiul art. 26 alin. (6) din lege, respinge ca tardiv formulată contestația Cabinetului Individual Ispas Vlad. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. (...) Capătul de cerere privind suspendarea procedurii din contestația SCA Trofin și Asociații a fost respins ca nefondat prin Încheierea nr. 3/C9/4779 din 03.01.2018. (...) Prezenta decizie este obligatorie pentru părți".

Contactat de reporterii "Obiectiv", compartimentul de relații cu mass-media din cadrul CNAIR a explicat că, zilele acestea, instituția a primit decizia motivată a CNSC, cu tot cu modificările ce se impun ca urmare a obiecțiunilor formulate de contestatari și admise de consiliu, însemnând circa o sută de pagini, modificări care ar urma să fie transpuse în documentația de atribuire a licitației. Totodată, sursa citată ne-a precizat că CNSC a stabilit și comunicat autorității contractante un nou termen de depunere a ofertelor la licitație, mai precis data de miercuri, 11 aprilie 2018.

 

Ce așteptări are CNAIR de la viitorul consultant

 

De precizat că, în decembrie anul trecut, CNAIR a lansat în SEAP anunțul de licitație pentru atribuirea unui contract generos, cu o valoare maximă evaluată undeva la 622.600 euro, fără TVA, privind asigurarea serviciilor juridice, cadastrale și de asistență aferente procedurii de expropriere, necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție "«Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila», pe raza localităților Brăila și Vădeni, județul Brăila, și localitățile Smârdan și Jijila, județul Tulcea”. Estimarea în ce privește numărul total de imobile ce ar urma să fie expropriate sau să constituie obiectul unui transfer este de 464 de unități pe raza ambelor județe vizate în cadrul mega-investiției.

Valoarea minimă estimată este de 1.920.960 lei, fără TVA, autoritatea contractantă optând totodată și pentru achiziția ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul câștigător al prezentei licitații în cuantum de 960.480 lei, fără TVA, (reprezentând 50% din valoarea estimată a contractului), context în care valoarea maximă estimată se ridică la 2.881.440 lei fără TVA (echivalentul a circa 622.600 euro și va acoperi o perioadă de 18 luni de la data atribuirii).

Firmelor sau specialiștilor interesați de acest contract li se solicită să constituie o garanție de participare în cuantum de 36.400 lei, precum și să facă dovada, printre altele, că în ultimii 3 ani, au realizat documentații cadastrale aferente procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, pentru infrastructură de transport, pentru un număr minim de 200 imobile.

Criteriul de atribuire stabilit este “Cel mai bun raport calitate-preț” în cadrul căruia 40% vine din prețul ofertei, câte 6 procente din experiența deținută de Managerul de contract, a celor doi experți autorizați în domeniul cadastral, a expertului evaluator, precum și a celor doi avocați implicați în prestarea serviciului solicitat de CNAIR. Mai departe, alți 15% din punctaj vor veni pe partea de fundamentare a planului general de abordare a strategiei de expropriere și, în fine, 10% din responsabilitățile personalului propus în implementarea activităților contractului.

Finanțarea acestui contract are două surse: Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 și Bugetul de Stat.

 

A început proiectarea podului

 

Reamintim că, în prima parte a lunii octombrie anul trecut, CNAIR a anunțat că adjudecatarul licitației pentru proiectul investițional “Pod suspendat peste Dunăre Brăila - Tulcea” este asocierea Astaldi SpA (Italia) – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia) pentru suma de 1,995 miliarde lei, fără TVA.

Mai detaliat, licitația s-a finalizat cu atribuirea contractului pentru suma de 1.995.932.260,25 lei, fără TVA, adică echivalentul a circa 433 milioane euro, față de o valoare estimată de la care s-a pornit licitația, de 2,025 miliarde lei, fără TVA, (aproximativ 450 milioane euro). De acești bani, asocierea declarată câștigătoare va trebui să proiecteze și să construiască, în linii mari, podul suspendat, care, de altfel, reprezintă principala structură a proiectului, plus două viaducte a câte 110 metri lungime, un drum principal cu o lungime de aproape 19,1 km și un drum de legătură cu DN22 (Smârdan-Măcin), în lungime de 4,328 km. Durata contractului este de 4 ani, din care un an pentru proiectare și restul de 3 pentru execuție. Ordinul de începere a lucrărilor deja a fost dat încă de luna trecută. Mai trebuie adăugat că perioada de garanție a lucrărilor va fi de 10 ani.

 
Categorie articol: 

Comentarii