Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Alocarea financiara europeana pentru dezvoltarea resurselor umane este de 4,2 miliarde de euro"

Accesarea fondurilor europene reprezinta o prioritate in perioada 2008 - 2012. Intr-un amplu interviu, Emilia Voicu, director executiv al Organismului Intermediar Regional Programul Operational Regional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est (OIR POS DRU Regiunea Sud Est), explica solicitarile organismelor europene pentru proiectele care vizeaza dezvoltarea resurselor umane, incluziunea sociala, invatarea pe tot parcursul vietii. Conducerea OIR POS DRU Regiunea Sud Est recomanda celor care vor sa acceseze bani europeni sa studieze temeinic ghidurile solicitantului, astfel incit proiectele sa aiba sanse sa obtina un punctaj bun. Pentru dezvoltarea resurselor umane, alocarea financiara a POS DRU este de 4,2 miliarde de euro. Beneficiarii granturilor trebuie sa respecte atit regulamentele europene privind utilizarea fondurilor cit si legislatia nationala in vigoare. Emilia Voicu explica prioritatile Fondului Social de Credit si pune accent pe
prezenta la seminariile de instruire pentru o mai buna absorbtie a fondurilor europene. Directorul executiv al OIR POS DRU Regiunea Sud Est a realizat si o centralizare a proiectelor depuse in aria noastra si Braila se afla pe primul loc, cu 23 de proiecte contractate in cadrul Programului de finantare Phare 2004 - 2006, pe urmatoarele locuri situindu-se Galati - cu 16 proiecte, Constanta - cu 15 proiecte, Buzau - cu 13 proiecte, Vrancea - cu 10 proiecte si Tulcea - cu 5 proiecte.

- Care considerati ca sint prioritatile in ceea ce priveste dezvoltarea locala prin proiecte in perioada 2008 - 2012?
- In perioada 2008-2013, proiectele destinate dezvoltarii resurselor umane vor fi finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 -2013, acesta fiind un instrument important in sprijinirea dezvoltarii economice si a schimbarilor structurale pe piata muncii, fiind elaborat in contextul Planului National de Dezvoltare 2007-2013 si in acord cu prioritatile cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013. Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin corelarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea oportunitatilor sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 persoane. Atingerea obiectivului general se va realiza prin promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamintului superior si a cercetarii, promovarea culturii antreprenoriale si imbunatirea calitatii si productivitatii muncii, facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii, dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive, promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale,
imbunatatirea serviciilor publice de ocupare si facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

Alocari de milioane de euro prin fondurile europene de preaderare

- Care este rata de absorbtie a fondurilor europene destinate calificarii fortei de munca si a celor aferente incluziunii sociale?
- In perioada 2006 - 2009, prin Programul Phare, la nivelul regiunii Sud-Est , fondurile europene de preaderare au fost alocate astfel: PHARE 2004 - Promovarea Capitalului Uman - alocare regionala 1.253.000 euro. Au obtinut finantare 23 proiecte in valoare de 1.221.805 euro. In ceea ce priveste Serviciile Sociale - alocarea regionala a fost de 1.253.000 euro, au obtinut finantare 8 proiecte in valoare de 795.181euro. Pentru PHARE 2005 - Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca , alocarea regionala a fost de 1.175.000 euro. Pe aceasta linie au obtinut finantare 27 proiecte in valoare de 1.595.334 euro. Pentru componenta - Masuri active de ocupare, alocarea regionala a fost de 1.175.000 euro si au obtinut finantare 15 proiecte in valoare de 1.061.109 euro. Pentru componenta - Masuri de incluziune sociala, alocarea regionala a fost de 1.207.000 euro si au obtinut finantare 2 proiecte care au accesat 89.820 euro. Pentru programul PHARE 2006 intitulat
Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca - alocarea regionala a fost de 716.000 euro si au fost depuse 36 proiecte, care sint in proces de evaluare. Pentru "Masuri active de ocupare", alocarea regionala a fost de 678.000 euro si au fost depuse 16 proiecte, in proces de evaluare. Pentru "Masuri de incluziune sociala a fost alocata o suma mai mare - 867.000 euro si au obtinut finantare 7 proiecte in valoare de 730.982 euro. Pentru componenta "Servicii sociale" - alocarea regionala a fost de 974.000 euro. Au fost depuse 50 proiecte care sint in proces de evaluare.

Cofinantarea Fondului Social European este de 3,4 miliarde euro

- Care sint liniile de finantare care pot fi accesate in acest moment?
- Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est va implementa la nivelul regiunii 3 axe prioritare, respectiv 5 domenii majore de interventie : Axa prioritara 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor ( promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii ), Axa prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare ( dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare), Axa prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale (imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii)
- Fondurile structurale inseamna alocarea unor sume mai mari de bani. Despre ce cuantumuri vorbim?
- Alocarea financiara a POS DRU este de 4,253 miliarde euro, din care: 3,476 miliarde euro cofinantare Fondul Social European, 0,613 miliarde euro contributie nationala publica si 0,164 miliarde euro contributie nationala privata. POS DRU detine 18,1% din totalul alocarii financiare pentru obiectivul Convergenta al Fondurilor Structurale.
- Cum ati promovat liniile de finantare in municipiu? Dar in judet?
- Promovarea acestor linii de finantare s-a realizat atit la nivel national cit si la nivel regional. Au fost organizate lansari ale schemelor de finantare dar si seminarii de informare si activitati de help-desk adresate potentialilor beneficiari.

La intocmirea proiectelor nu se respecta cerintele mentionate in ghid

- Care sint greselile pe care le-ati intilnit in mod frecvent in intocmirea proiectelor?
- La intocmirea cererilor de finantare, solicitantii nu respecta in totalitate cerintele mentionate in Ghidul Solicitantului, nu sint prezentate informatii clare si concrete care sa ateste relevanta proiectului in raport cu obiectivele programului.
- Institutiile sau organizatiile neguvernamentale se remarca in scrierea de proiecte?
- Beneficiarii proiectelor finantate prin programele mai sus mentionate trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate mentionate in Ghidurile Solicitantului. In functie de aceste criterii, in totalul proiectelor depuse, exista un echilibru intre solicitantii de finantari nerambursabile, din punct de vedere al formei legale de organizare a solicitantului.

Prin Programul Phare 2004 - 2006, Braila a contractat 23 de proiecte

- Care sint cerintele organismelor europene in ceea ce priveste proiectele pentru fondurile structurale?
- Pentru implementarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale, beneficiarii de grant trebuie sa respecte atit regulamentele europene privind utilizarea acestor fonduri cit si legislatia nationala in vigoare.
- Care sint recomandarile dumneavoastra pentru cei interesati sa scrie proiecte?
- Potentialii solicitanti sint invitati sa participe la sesiunile de informare privind oportunitatile de finantare prin POS DRU, la sesiunile de instruire ce vor fi organizate, sa se adreseze pentru clarificari OIR POS DRU Regiunea Sud-Est.
- Daca ar fi sa stabiliti un clasament din punct de vedere al absorbtiei fondurilor europene in judetele din regiunea sud - est, care ar fi situatia?
- In cadrul programului de finantare PHARE 2004-2006, din totalul proiectelor contractate la nivel de regiune, 23 sint in judetul Braila, 16 in Galati, 15 in Constanta ,13 in Buzau, 10 in Vrancea, 5 in Tulcea. (Interviu realizat de Daniela TUPEA)
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii