Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ajutor de minimis pentru fermele ecologice

Producătorii agricoli, deţinători ai unei exploataţii vegetale ecologice, pot cere sprijin financiar statului denumit "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică". Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ care reglementează această formă de sprijin şi că cererile pentru accesare se depun până la începutul lunii iulie, mai precis 5 iulie. "Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între a) 0,30 ha şi 5 ha inclusiv; b) 5,1 ha şi 20 ha inclusiv", se precizează într-un comunicat al APIA. Cuantumul ajutorului de minimis este de 1.180 lei/exploataţie pentru fermele cuprinse între 0,30 ha şi 5 ha inclusiv şi de 845 lei/exploataţie în cazul celor între 5,1 ha şi 20 ha inclusiv.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completează şi depun cererea la centrele judeţene ale APIA, pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de mai multe documente, printre care copii ale actelor de identificare ale beneficiarului, dovada folosinţei terenului, fişele de înregistrare în agricultura ecologică, sau contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare.

 
Categorie articol: 

Comentarii