Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Agricultura ecologică face cu ochiul producătorilor locali

În ţara noastră există peste 4.000 de producători ecologici care sunt atestaţi de Ministerul Agriculturii şi certificaţi de unul dintre cele 14 organisme de certificare care există în prezent. Satistici ale Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Brăila arată că în ultimii ani, şi în judeţul nostru suprafeţele agricole care au intrat în circuitul ecologic au crescut continuu. De exemplu, dacă în 2007 erau cultivate în sistem eco 1.366 ha, în 2008 suprafaţa a crescut la 3.353 ha, în timp ce în acest an s-a ajuns la 4.004,55 ha. Aceleaşi date indică faptul că, în principal, cei 48 de producători agricoli eco, aflaţi în evidenţele DADR la nivelul acestui an, s-au îndreptat către culturi precum grâu, rapiţă, lucernă, porumb, floarea-soarelui, dar şi legume -fructe. Concret, cea mai mare suprafaţă a fost alocată culturii de grâu - 1.310 ha, urmată de rapiţă - 575 ha, orz de toamnă - 471 ha, orez - 406 ha, porumb - 319 ha, floarea soarelui 311 ha dar şi viţei de vie, pe o suprafaţă de 245 ha. De asemenea, au fost alocate cumulat câteva sute de hectare şi pentru cultivarea lucernei, legumelor, pepenilor, precum şi plantelor de nutreţ. De remarcat este că în judeţul nostru se cultivă şi pomi fructiferi în sistem ecologic pe o suprafaţă de aproape 50 de hectare. "Instituţia noastră încurajează implementarea sistemului ecologic la nivelul producătorilor şi procesatorilor locali în domeniul agricol. Beneficiile sunt multiple şi de aceea am recomandat acest sistem în cadrul întâlnirilor cu producătorii agricoli locali", ne-a declarat Traian Cişmaş, directorul executiv al DADR Brăila.

Jumătate din produsele ecologice merg la export

Potrivit datelor centralizate la nivel naţional, cea mai mare căutare la export au culturile tehnice, cum sunt soia, floarea-soarelui, inul, după care urmează grâul, mierea şi alte produse. "Anual, se vând produse ecologice în valoare de 130 - 140 de milioane de euro, din care aproximativ jumătate se obţine din marfa exportată, care reprezenta în 2007 aproximativ 8% din valoarea produselor agricole şi alimentare exportate de România", a declarat presei centrale Ion Toncea, preşedintele Federaţiei Naţionale de Agricultură Ecologică (FNAE), punctând că agricultura ecologică ar putea cunoaşte o dezvoltare mai mare dacă ar exista mai mulţi procesatori.

Sprijin financiar de maxim 7.500 euro/exploataţie eco

De menţionat este că legislaţia în vigoare stabileşte o serie de forme de sprijin pentru operatorii certificaţi ca ecologici. Concret, potrivit HG nr. 1195/2008 este vorba despre susţinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspecţie şi certificare, dar nu mai mult de 900 lei pentru fiecare producător, sprijin de 2.425 lei/ha (maxim 20 ha/producător) pentru culturi pe teren arabil, păşuni şi fâneţe aflate în perioada de conversie, 3.700 lei/ha (maxim 20 ha/producător) pentru culturile de viţă-de-vie şi livezi în perioada de conversie, 475 lei pentru fiecare familie de albine certificate în sistem ecologic, dar nu mai mult de 50 de familii pentru un singur producător. Regula de bază este că în total, suma sprijinului financiar acordat nu poate depăşi valoarea de 7.500 euro pentru o exploataţie certificată în sistem ecologic. De exemplu, la nivelul anului trecut, valoarea totală a ajutoarelor acordate operatorilor ecologici locali aflaţi în evidenţele DADR Brăila se ridică la 64.000 lei.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii