Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie

Sfântul Mucenic Carp a fost episcopul Tiatirei, iar Sfântul Mucenic Papil a fost diaconul său. Cei doi sfinţi au pătimit în oraşul natal, vechea cetate a Pergamului, pe vremea împăratului roman Decius, prigonitorul creştinilor, şi a proconsulului Valerius. La acea vreme, fiind pârâţi că sunt creştini, cei doi mărturisitori au fost legaţi şi târâţi de cai sălbatici, însă un înger al Domnului le-a vindecat rănile. Văzând aceasta, Agatodor, servitorul episcopului Carp, a mărturisit şi el că este creştin şi a fost supus la nenumărate chinuri. Mai apoi, tustrei creştinii au fost legaţi şi târâţi de cai neîmblânziţi. Sfântul Mucenic Carp a fost bătut atât de rău, încât tot trupul îi era numai o rană. Cu toate acestea, suporta bucuros torturile, mărturisind că face asta pentru că a văzut cerurile deschise şi pe Domnul Iisus Hristos şezând pe tron, înconjurat de îngerii Lui Dumnezeu, heruvimi şi serafimi.

Deşi era supus chinurilor, Sfântul Mucenic Papil a vindecat un orb şi pentru această minune mulţi păgâni au devenit creştini, mărturisindu-L pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. Au fost aruncaţi fiarelor sălbatice, dar au ieşit de acolo nevătămaţi. Mai apoi, au fost aruncaţi într-un cuptor de foc; în flăcările mistuitoare a sărit şi Agatonica, sora Sfântului Carp, însă focul nu s-a atins de ei. După alte torturi, creştinii au fost decapitaţi.

Tot astăzi prăznuim Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi, iar mâine facem pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, Ocrotitoarea Moldovei.

 

 
Categorie articol: 

Comentarii