Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ADMITERE 2014 la UNIVERSITATEA «DANUBIUS»: LICENŢĂ, MASTERAT, CURSURI POSTUNIVERSITARE

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

 

FACULTATEA DE DREPT - Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - durata studiilor: 3 ani
Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)
Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) - şi cu predare în limba engleză.

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
- durata studiilor: 3 ani
Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)
Asistenţă Managerială şi Secretariat (IF)
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

 

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU (din ultimii trei ani) CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

 

Pentru cursurile universitare de MASTERAT, candidaţii pot opta pentru:

 

FACULTATEA DE DREPT:
DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)
DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)
ŞTIINŢE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM - ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)
AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)
SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ - MASTERAT INTERDISCIPLINAR ((durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultăţii de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii "Danubius".
Detalii pe admitere.univ-danubius.ro

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii