Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Administratorii fondurilor de pensii isi vor majora capitalul in functie de valoarea activelor

Administratorii fondurilor de pensii private, obligatorii si facultative, vor fi obligati sa-si majoreze capitalul social cu 0,2% pentru fiecare milion de euro, echivalent in lei, care depaseste pragul de 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor aflate in administrare, pe fiecare segment.
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat, joi, norma privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societatile de administrare a fondurilor de pensii private.
Norma aduce clarificari privind adecvarea capitalului social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat, in functie de volumul activelor administrate, precum si lamuriri privind organizarea si evidentierea activelor si pasivelor.
Administratorii fondurilor de pensii private care activeaza pe ambele piloane trebuie sa aiba un capital social de minim 5,5 milioane de euro, echivalentul in lei, pentru desfasurarea activitatii de administrare.
De asemenea, activele si pasivele fondului de pensii administrat privat vor fi organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte active si pasive ale fondurilor de pensii facultative pe care le gestioneaza acelasi administrator si de contabilitatea proprie a administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.
Denumirea societatilor care vor administra atit un fond de pensii administrat privat, cit si fonduri de pensii facultative, va contine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii private".
Norma 24/2008 actualizeaza legislatia secundara aplicabila societatilor de administrare a fondurilor de pensii private, abrogind norma 13/2007 privind autorizarea societatii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat, precum si transferul activitatii de administrare a unui fond de pensii facultative catre un administrator al unui fond de pensii administrat privat.
Actul normativ a fost trimis de catre CSSPP spre publicare in Monitorul Oficial.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii