Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Administrarea datoriei publice ar putea fi preluata de o entitate privata

Atributiile Ministerului Finantelor Publice (MFP) in administrarea datoriei publice guvernamentale vor putea fi delegate unei alte institutii publice sau private, potrivit unui proiect de lege privind datoria publica.
Datoria publica guvernamentala reprezinta totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor.
Nivelul datoriei era la sfirsitul primului semestru de aproximativ 15 miliarde euro, reprezentind circa 20% din PIB, valoare redusa comparativ cu standardele UE, care stabilesc o pondere maxima de 60% din PIB. Creditele externe reprezinta trei sferturi din totalul datoriei.
Proiectul de lege mentioneaza ca MFP va elabora, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, o strategie pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o va inainta spre aprobare Guvernului si spre informare Parlamentului.
Strategia poate fi revizuita anual sau ori de cite ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare se modifica semnificativ, si va include si politica de administrare a riscurilor asociate portofoliului de datorie publica guvernamentala.
Veniturile si cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, reprezinta venituri si, respectiv, cheltuieli ale bugetului de stat.
Obligativitatea aprobarii prin lege anuala a plafonului de indatorare publica a fost eliminata, avind in vedere redefinirea scopurilor contractarii datoriei publice guvernamentale si intentia de stabilire a unor limite de indatorare anuale prin strategia de indatorare.
Legea in vigoare stabileste printre atributiile Ministerului Finantelor elaborarea proiectului de lege privind plafonul anual de indatorare publica.
Plafonul de indatorare publica stabileste sumele maxime pe care le pot angaja administratia centrala si cea locala prin imprumuturi interne sau externe.
Valoarea imprumuturilor publice din acest an va fi de maxim 4,3 miliarde de euro, in cazul finantarilor obtinute de pe piata externa, si de cel mult 9,6 miliarde de lei pentru creditele interne.
Guvernul contracteaza in numele si contul statului obligatii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finantelor Publice. Imprumuturilor sint realizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat si acoperirea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pina la alocarea de sume cu aceasta destinatie.
Acoperirea deficitelor temporare ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat din exercitiul curent, refinantarea datoriei publice guvernamentale si mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de MFP, sint alte motive pentru contractarea datoriei.
Finantarea pe baza de lege a unor programe, proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia romaneasca reprezinta un alt scop pentru contractarea imprumuturilor.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii